Gå till innehåll

Stark start för Swedavia

2011-02-11, kl. 15:30

Ökat flygresande i kombination med strikt kostnadskontroll ligger bakom resultatet i Sveriges flygplatsbolag Swedavia. Koncernen redovisar ett rörelseresultat för april – dec 2010 på 420 miljoner kronor. Omsättningen var 3,3 miljarder kronor.

Under andra halvåret 2010 ökade resandet från Swedavias flygplatser med drygt 10 procent jämfört med samma period föregående år.

– Att månad efter månad, 6 månader i rad, uppvisa en ökning med över 10 procent är extraordinärt och mycket glädjande. Den starka ekonomin i Sverige har naturligtvis bidragit till detta men vi tror även att vår väl fungerande verksamhet har bidragit till att stärka vår position på marknaden. säger Swedavias vd Torborg Chetkovich.

Antalet resenärer på Swedavias nuvarande 13 flygplatser var 22 miljoner under perioden april - december, en ökning med 6,5 procent. Tillväxten har skapat förutsättningar för fler avgångar och närmare trettio nya direktlinjer. Under andra halvåret återvände affärsresenärerna, vilket innebar att även inrikesresandet ökade.

Swedavia har haft ett händelserikt första verksamhetsår med konjunktursvängningar, askmoln, strejker, snöoväder och en stark trafikökning på kort tid.

– Swedavias medarbetare har visat att våra flygplatser klarar uppdraget oavsett utmaning. En stor del av bolagets resultat har skapats genom strikt kostnadskontroll och ett resolut agerande för att minimera störningarna under bland annat det besvärliga vädret i slutet av året, säger vd Torborg Chetkovich.

Swedavia har investerat 520 miljoner kronor under april-december 2010. Här ingår bland annat byggstarten för det nya hotellet på Stockholm Arlanda Airport.

För ytterligare kommentarer kontakta VD Torborg Chetkovich eller finansdirektör Karl Wistrand på telefon 08-797 89 11.