Gå till innehåll

Starkare resultat med fler resenärer

2011-08-15, kl. 10:00

Swedavias rörelseresultat för det andra kvartalet 2011 var 255 (69) miljoner SEK. Omsättningen under samma period var 1 203 (1 096) miljoner SEK. Resultatet är främst en följd utav fler resenärer vid flygplatserna. Under perioden har 8,4 miljoner resenärer valt att resa via någon av Swedavias elva flygplatser, en ökning med 22,9 procent jämfört med föregående år.

Under det andra kvartalet 2011 redovisar Swedavia ett rörelseresultat på 255 (69) miljoner SEK. Omsättningen för koncernen var under samma period 1 203 (1 096) miljoner SEK. Efter skatt uppgick resultatet till 128 miljoner SEK (-1). Under perioden avyttrade Swedavia mark vid Göteborg Landvetter Airport vilket resulterade i en engångsintäkt på 16,8 miljoner SEK.

Hela det första halvåret 2011 har för Swedavia präglats av fler flygresenärer vid flygplatserna, strikt kostnadskontroll samt förbättrat resultat. Rörelseresultatet för halvåret var 391 (50) miljoner SEK och omsättningen samma period var 2 346 miljoner SEK (2 131).

– Att så många ser flyget som det effektivaste transportmedlet är naturligtvis glädjande. Samtidigt upplever vi en tilltagande oro över hur den ekonomiska utvecklingen i världen kan påverka oss. Detta medför att vi som flygplatsbolag måste stärka vår konkurrenskraft och flexibilitet ytterligare, säger Swedavias koncernchef Torborg Chetkovich.

Antalet resenärer på Swedavias flygplatser var 8,4 miljoner under perioden, en ökning med 22,9 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Till följd av de goda marknadsförhållanden som varit har flyglinjer tillkommit vid flertalet av våra elva flygplatser. Swedavia har under perioden beslutat om bildande av fastighetsbolaget Swedavia Real Estate AB som ska äga och exploatera mark vid Swedavias flygplatser.