Gå till innehåll

Starkt inrikesflyg från Göteborg Landvetter

2010-12-07, kl. 11:04

Under november flög 106 340 personer inrikes från Göteborg Landvetter Airport. Det är en ökning med 10 procent jämfört med samma period året innan. Totalt har 3 803 473 personer rest från Göteborg Landvetter i år, en ökning med 12 procent jämfört med förra året. Med denna starka tillväxt behåller Göteborg Landvetter Airport förstaplatsen bland Swedavia-flygplatsers passagerarutveckling.

Under november flög 106 340 personer inrikes från Göteborg Landvetter Airport. Det är en ökning med 10 procent jämfört med samma period året innan. Totalt har 3 803 473 personer rest från Göteborg Landvetter i år, en ökning med 12 procent jämfört med förra året. Med denna starka tillväxt behåller Göteborg Landvetter Airport förstaplatsen bland Swedavia-flygplatsers passagerarutveckling.

Hittills i år har 948 938 personer rest med inrikesflyget från Göteborg Landvetter Airport. Det är en ökning med fem procent jämfört med året innan. Under november flög 106 340 personer inrikes, en ökning med tio procent jämfört samma period förra året. Antalet utrikespassagerare har under november ökat med 23 procent jämfört med samma period föregående år och uppgår till 253 820. Under året reste 2 854 535 passagerare utrikes, en ökning med 14 procent jämfört med förra året.

- City Airline, SAS, Malmö Aviation och Direktflyg AB förser vår region med ett väl fungerande flyglinjenät till Sundsvall, Luleå, Umeå, Stockholm och Borlänge. Ytterligare avgångar har också satts in under hösten för att möta efterfrågan hos våra inrikesresenärer, vilket visar på den betydelse inrikesflyget har i Sverige och för vår region, säger Brett Weihart flygmarknadschef Göteborg Landvetter Airport.

Totalt för perioden januari-november 2010 ökade antalet passagerare på Swedavias samtliga flygplatser med fem procent jämfört med samma period föregående år. Göteborg Landvetter Airports procentuella ökning är den största bland alla Swedavias flygplatser.

Swedavia gör de närmaste åren en miljardsatsning på Göteborg Landvetter Airport. Miljarden fördelas på insatser för en bättre miljö, flygoperativa förbättringar, fastighetsutveckling i Airport City och en ansenlig ombyggnad och modernisering av utrikes avgångshal