Gå till innehåll

Svag nedgång i resandet under januari

2013-02-12, kl. 15:22

Det totala resandet under januari 2013 minskade med två procent jämfört med samma period föregående år mätt i antal resenärer vid Swedavias elva flygplatser. Framförallt sker minskningen inom Sverige medan antalet resenärer utrikes ökat något.

Under januari månad reste 2,3 miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias elva flygplatser, en nedgång med två procent jämfört med samma period föregående år. Antalet resenärer inrikes minskade med fem procent medan antalet utrikes resenärer ökade med en procent. Antalet resenärer inrikes var 900 000 och antalet resenärer utrikes 1 400 000.

Under januari var antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser 15 200, vilket är något färre än under samma månad 2012.

-  Att olika aktörer verkligen samverkar för att stärka Sveriges position som attraktiv destination för resenärer inom såväl näringsliv, kultur och utbildning som turism är avgörande, säger Torborg Chetkovich, vd och koncernchef Swedavia. Ett större resenärsunderlag möjliggör fler interkontinentala direktförbindelser vilket gagnar både exportindustrin, kunskapsföretagen och besöksnäringen.

Under januari ökade antalet utrikesresenärer avsevärt på Kiruna Airport, Umeå Airport och Sundsvall Härnösand Airport jämfört med samma månad 2012, vilket beror på nya linjer och/eller ökad direktcharter från dessa flygplatser.