Gå till innehåll

Swedavia AB höll årsstämma

2022-04-25, kl. 15:03

Måndagen den 25 april 2022 höll Swedavia AB årsstämma.

Årsstämman beslutade om omval av samtliga styrelseledamöter. Stämman omvalde också Åke Svensson till styrelsens ordförande. Därmed består styrelsen, utifrån stämmans beslut, av nio stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Vd och koncernchef Jonas Abrahamssons anförande, protokoll samt övrig information om Swedavias årsstämma kommer att publiceras på: swedavia.se/om-swedavia/bolagsstyrning.

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.