Gå till innehåll

Swedavia AB:s årsstämma 2024

2024-04-29, kl. 15:02

Vid årsstämman valdes Ulrika Francke till ny styrelseordförande för Swedavia AB när Åke Svensson lämnade uppdraget efter åtta år. Ulrika Francke har en gedigen bakgrund som företagsledare och styrelseledamot i såväl privata som offentliga verksamheter.

Måndagen den 29 april höll Swedavia AB årsstämma.

Årsstämman beslutade även om omval av styrelseledamöterna Tor Clausen, Nina Linander, Lars Mydland, Eva Nygren, Per Sjödell, Annica Ånäs samt Peter Blomqvist. I och med årsstämman utträder Lottie Svedenstedt på egen begäran Swedavias styrelse.

Protokoll, anförande av Swedavias vd och koncernchef Jonas Abrahamsson samt övrig information om Swedavias årsstämma kommer att publiceras på: https://www.swedavia.se/om-swedavia/bolagsstyrning.

För mer information, kontakta Ellen Laurin, tf presschef på Swedavia eller Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se