Gå till innehåll

Swedavia blir samarbetspartner med ECPAT Sverige

2011-12-13, kl. 08:00

Swedavia, med 2 500 medarbetare och elva flygplatser som årligen har drygt 28 miljoner resenärer, blir nu en viktig samarbetspartner till ECPAT Sverige i arbetet mot barnsexhandeln. ECPAT Sverige arbetar mot barnpornografi, barnsexturism och trafficking av barn för sexuella ändamål. Swedavia kan genom sitt ställningstagande och agerande göra en viktig insats i kampen mot barnsexhandel.

Handeln med barn för sexuella ändamål är global. Barn transporteras från en ort till en annan, eller från ett land till ett annat, för att möta efterfrågan från förövarna. Förövarna reser till platser där barn tillhandahålls billigt och riskfritt. En studie från Stockholms Universitet uppskattar att svenskar står för cirka 4 000 - 5 000 sexköp av barn utomlands varje år*.

- Swedavia tar aktivt ställning mot barnsexhandel och genom vårt samarbete med ECPAT kan vi bidra ytterligare. Varje år reser ett stort antal resenärer via våra flygplatser och vi har därför en unik möjlighet att nå ut. Många av flygplatsernas samarbetspartners arbetar redan mot barnsexhandel. Tillsammans hoppas vi kunna göra skillnad, säger Charlotta Hyldal, HR-direktör, Swedavia.

För Swedavia innebär samarbetet med ECPAT i ett första skede utbildning av egen personal, information till leverantörer och samarbetspartners.
Swedavia kommer att upprätta en etisk företagspolicy mot kommersiell sexuell exploatering av barn och införa en klausul om gemensamt avståndstagande i samtliga leverantörskontrakt.

- Vi välkomnar Swedavias ställningstagande, som ger ökade möjligheter att bekämpa barnsexturism och människohandel med barn, säger Helena Karlén, generalsekreterare på ECPAT Sverige.


För mer information: 
Charlotta Hyldal, HR-direktör, Swedavia, 0734-252626, charlotta.hyldal@swedavia.se
Helena Karlén, generalsekreterare, ECPAT Sverige, 08-611 99 34, helena.karlen@ecpat.se


* Om barnsexturism/svenskars sexuella exploatering av barn i andra länder, Christian Diesen och Eva Diesen, Stockholms Universitet 2008.