Gå till innehåll

Swedavia meddelar om nytt varsel

2012-11-06, kl. 08:40

Sedan Swedavia bildades har ambitionen varit att de tio flygplatserna inom basutbudet ska finna gemensamma arbetssätt och därigenom skapa samordningsvinster. Som ett led i effektiviseringen meddelar Swedavia ett varsel om övertalighet vilket beräknas beröra 71 tjänster. Varslet ligger till grund för fackliga förhandlingar och följer ett tidigare varsel om 45 tjänster vilket meddelades om i juni.

I juni i år meddelade Swedavia om ett varsel om övertalighet vilket berörde 45 tjänster i Stockholm och Göteborg. Det fortsatta effektiviseringsarbetet syftar till att skapa en organisation som tillsammans kan utveckla de tio flygplatserna inom basutbudet och stärka förutsättningarna för svensk tillgänglighet. Swedavia meddelar därför idag om ytterligare ett varsel vilket berör 71 tjänster i Stockholm, Göteborg, Malmö samt Norrköping. Beslutet från Swedavia kommer att utgöra underlag i kommande förhandlingar med fackliga organisationer.

- En effektivare organisation och gemensam styrning är en förutsättning för att vi tillsammans ska stärka vår konkurrenskraft. Genom åtgärderna ökar vi också vår flexibilitet vilket är nödvändigt för hantera den konjunkturella påverkan på flygbranschen på ett bättre sätt, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

I Stockholm omfattas 30 tjänster, i Göteborg 20 tjänster, i Malmö 10 tjänster och i Norrköping 11 tjänster. Främst omfattas varslet om övertalighet befattningar inom administration men även inom den operativa verksamheten sker förändringar.