Gå till innehåll

Swedavia öppnar för dialog om flygets klimatpåverkan

2011-03-09, kl. 15:33

Sverige är världsledande på att utveckla flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. För att finna fler idéer och för att sprida kunskap om flygets inverkan på klimat och samhälle lanserar Swedavia nu idéforumet WikiAirport. Förhoppningen är att öka kunskapsutbytet mellan bransch och allmänhet samt finna gemensamma lösningar på de utmaningar som återstår.

Flyget står idag för omkring 2 procent av de globala utsläppen av koldioxid. Ambitionen i flygbranschen är att dessa utsläpp ska halveras till 2050. Som ett led i detta arbete lanserar Swedavia nu ett idéforum om flyg och klimat, WikiAirport.org. Initiativet erbjuder möjlighet för intresserad allmänhet att tillsammans med Swedavia och övrig flygbransch presentera fakta samt diskutera möjliga lösningar till de utmaningar inom klimatområdet som återstår. 
 
– Swedavia är en internationell förebild när det gäller att driva och utveckla flygplatser med minsta möjliga påverkan på klimatet. Genom WikiAirport ökar vi vår transparens och skapar delaktighet i vårt fortsatta arbete, säger Swedavias koncernchef Torborg Chetkovich.

Swedavia betraktas idag som världsledande i att utveckla flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Fyra av totalt åtta flygplatser i Europa som är ackrediterade på högsta nivån för klimatarbete drivs och utvecklas av Swedavia. De senaste fem åren har Swedavia minskat de egna koldioxidutsläppen med nästan 40 procent. Visionen för WikiAirport är att vidareutveckla detta framgångsrika arbete och skapa ett idéforum där fler ska kunna bidra till diskussionen om flyg och klimat.

– Via flyget kommer världen till Sverige och Sverige till världen. Vi hoppas naturligtvis att WikiAirport leder till att fler involverar sig och att vi tillsammans kan bidra till en fortsatt positiv syn på våra flygplatser, säger koncernchef Torborg Chetkovich.

WikiAirport är Swedavias första steg i ambitionen att i större utsträckning än tidigare vara en del av den pågående klimatdebatten. Förhoppningen är att bidra till ökad kunskap om flygets påverkan på klimat och samhälle för att därefter tillsammans med övriga intressenter finna gemensamma lösningar.

För ytterligare kommentarer kontakta:

Klas Nilsson, tf presschef Swedavia, tel. 0704-53 65 88