Gå till innehåll

Swedavia utser Ali Sadeghi till ny direktör för Anläggningar och system

2022-01-28, kl. 09:00

Swedavia utser Ali Sadeghi, Direktör Program Nya stambanor på Trafikverket till ny direktör för Anläggningar och system samt ny ledamot i Swedavias koncernledning. Ali tillträder tjänsten under augusti månad.

Swedavia utser Ali Sadeghi, Direktör Program Nya stambanor på Trafikverket till ny direktör för Anläggningar och system samt ny ledamot i Swedavias koncernledning. Ali tillträder tjänsten under augusti månad.

Ali Sadeghi har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom Trafikverket och har bl.a. innehaft befattningar som Direktör Investering och Chef för Ostlänken.

- Jag är väldigt glad över att kunna önska Ali välkommen till Swedavia. Med sitt omvittnade goda ledarskap och sin långa erfarenhet från infrastrukturfrågor och investeringstung verksamhet kommer han att bidra på ett fantastiskt sätt till Swedavias utveckling, säger Jonas Abrahamsson, vd och Koncernchef.

- Jag ser mycket fram emot att få börja jobba på Swedavia. En fantastisk och samhällsviktig verksamhet som en har mycket viktig roll för Sveriges konkurrenskraft och samtidigt står inför en stor omställning. Att få bidra till fortsatt utveckling tillsammans med medarbetare, kunder och leverantörer känns otroligt spännande, och det känns som att komma hem igen efter att ha jobbat med andra transportslag i 20 år, säger Ali Sadeghi.

Ali Sadeghi efterträder Caroline Ottosson som till sommaren lämnar Swedavia för ett nytt uppdrag.

Anläggningar och system har ett helhetsansvar för Swedavias samtliga anläggningar och skall säkra anläggningarnas prestanda, livslängd och värde.