Gå till innehåll

Swedavias års- och hållbarhetsredovisning för 2012

2013-03-28, kl. 13:29

Swedavias årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2012 finns nu tillgänglig på svenska på företagets webbplats www.swedavia.se.

Swedavias årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2012 finns nu tillgänglig på svenska på företagets webbplats swedavia.se.

Som en kompletterande bilaga till Swedavias årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2012 publicerar Swedavia även en resultatrapport med hållbarhetsresultat och resultatindikatorer enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer.

Engelska versioner av redovisningarna beräknas publiceras på företagets webbplats under april.

Kommande informationstillfällen från Swedavia:

  • Årsstämma 2013: 26 april 2013
  • Delårsrapport januari - mars 2013: 29 april 2013
  • Halvårsrapport januari - juni 2013: 15 augusti 2013
  • Delårsrapport januari - september 2013: 28 oktober 2013