Gå till innehåll

Swedavias års- och hållbarhetsredovisning för 2017

2018-03-29, kl. 09:05

Swedavias års- och hållbarhetsredovisning för 2017 publiceras idag (2018-03-29).

Swedavias års- och hållbarhetsredovisning för 2017 publiceras idag (2018-03-29) på https://www.swedavia.se/om-swedavia/finansiell-information/.

Redovisningen finns även publicerad i vårt nyhetsrum.

Hållbarhetsredovisningen genomförs i enlighet med Global Reporting Initiatives riktlinjer Standards.

För mer information, kontakta David Karlsson: telefon 010-109 01 00 eller e-post press@swedavia.se.

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2018 kl. 08.00 CET.