Gå till innehåll

Swedavias trafikstatistik för april 2022

2022-05-05, kl. 11:00

Under april accelererade flygets återhämtning och med drygt 2,2 miljoner resenärer är april den enskilt största resemånaden hittills sedan pandemins inledning i februari 2020. En stark efterfrågan, nya flygbolagsetableringar och satsningar på nya linjer inför sommaren driver återhämtningen som nu sker snabbt.

Swedavia fortsätter att dimensionera upp flygplatsverksamheten för det snabbt ökande resandet och gör med samarbetspartners stora rekryteringsinsatser.

Swedavias tio flygplatser hade totalt drygt 2,2 miljoner resenärer under april månad, vilket är en ökning med hela 509 procent i årstakt. Jämfört med 2019 och före pandemin är nu närmare 70 procent av resandet tillbaka. Stockholm Arlanda Airport hade flera av de enskilt mest reseintensiva dagarna hittills sedan inledningen av pandemin och resandet vid många av Swedavias regionala flygplatser närmade sig 2019-års nivåer.

- Den snabba återhämtningen beror på flera faktorer såsom ett uppdämt resebehov, kraftigt förbättrat reseutbud i samband med flygbolagens utökade sommartrafikprogram och nya flygbolagssatsningar. Vi ser även fortsatt positivt på sommaren som är årets intensivaste resesäsong, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

- Att allt fler nu åter väljer att möta andra människor trots stora avstånd med hjälp av flyget är förstås positivt för en bransch som drabbats väldigt hårt av två års pandemi. Samtidigt medför den snabba utvecklingen också stora utmaningar när den operativa verksamheten nu dimensioneras upp. Inte minst är det svårt för branschens aktörer att på en tuff arbetsmarknad hinna rekrytera i den takt som nu behövs, vilket för övrigt är utmaningar som vi delar med många branscher och flygplatser runt om i världen. På Arlanda pågår dessutom uppförandet av en helt ny säkerhetskontroll som ska tas i bruk om ett år, men som under byggnationen medför logistiska utmaningar. Vi jobbar hårt för att kunna hantera situationen så bra som möjligt, men tyvärr innebär situationen att det periodvis även framöver kommer att finnas risk för längre väntetider än vanligt bland annat i säkerhetskontrollen, säger Jonas Abrahamsson.

Av de totalt 2,2 miljoner resenärer i april var 1 595 000 utrikesresenärer och 652 000 inrikesresenärer. Utrikesresandet minskade med 29 procent medan inrikesresandet minskade med 35 procent jämfört med april 2019, före pandemin. I årstakt var dock ökningen 509 procent i april.

Stockholm Arlanda Airport, Sveriges största flygplats, hade 1 479 000 resenärer i april, vilket var en minskning med 27 procent jämfört med april 2019. Jämfört med april förra året ökade resandet med 527 procent i april. Jämfört med april 2019 var drygt 70 procent av inrikes- och utrikesresandet tillbaka.

Göteborg Landvetter Airport hade sammantaget 362 000 resenärer i april. Det var en minskning med 34 procent jämfört med april 2019. Jämfört med april 2021 ökade antalet resenärer med 666 procent. Utrikesresandet minskade med 31 procent medan inrikesresandet minskade med 49 procent jämfört med april 2019 och nivåerna före pandemin. 

Bromma Stockholm Airport hade drygt 95 000 resenärer i april. Det var en minskning med 55 procent jämfört med april 2019, men en ökning med 87 000 resenärer jämfört med april föregående år då flygplatsen knappt hade någon kommersiell flygtrafik.

Malmö Airport hade totalt 116 000 resenärer i april. Det var en minskning med 29 procent jämfört med april 2019. Utrikesresandet minskade med 17 procent medan inrikesresandet minskade med 39 procent jämfört med april 2019. Jämfört med april 2021 ökade antalet resenärer med 382 procent.

Övriga sex regionala Swedaviaflygplatser hade alla en starkt förbättrad resenärsåterhämtning i april jämfört med april förra året, dock på nivåer som fortfarande understiger antalet resenärer i april 2019. Kiruna Airport och Luleå Airport hade den största återhämtningen av Swedavias flygplatser under april jämfört med april 2019 och ligger båda två på nivåer som är nära jämförbara med nivåerna före pandemin.

Flygresandet vid Swedavias tio flygplatser har sammantaget minskat med drygt 64 miljoner resenärer sedan pandemins start för 26 månader sedan.

Mer utförlig information om Swedavias trafiksiffror och statistik finns tillgänglig på Swedavias hemsida: Statistik | Om Swedavia.

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.