Gå till innehåll

Swedavias trafikstatistik för mars 2022

2022-04-07, kl. 08:27

Flygets återhämtning tar ny fart i mars drivet av restriktionslättnader, flygbolagsetableringar och ett kraftigt ökat linjeutbud till följd av flygbolagens sommartrafikprogram som inleddes i slutet av månaden. Swedavia fortsätter nu att anpassa den operativa verksamheten för att möta ett ökat resande och att bemanna upp inför kommande högsäsongsmånader.

Mot bakgrund av den starka utvecklingen finns idag ett stort rekryteringsbehov både hos Swedavia och samarbetspartners på flygplatserna.

Swedavias tio flygplatser hade sammanlagt 1,7 miljoner resenärer under mars månad, vilket är en minskning med 46 procent jämfört med antalet resenärer under mars 2019 och resenärsnivåerna före pandemin. Jämfört med mars 2021, en månad som också var starkt präglad av pandemin, så ökade flygresandet med 418 procent.

- Lättade restriktioner, nya flygbolagsetableringar och ett kraftigt ökat reseutbud till följd av flygbolagens sommartrafikprogram gör att flygets återhämtning tar ny fart. Våra flygplatser adderar nu ytterligare ett sextiotal nya linjer, som bidrar till stärkt svensk tillgänglighet och förbättrar möjligheter till möten och handel. Det finns givetvis osäkerhetsfaktorer kopplat till omvärldsläget framför allt på lite längre sikt, men vi ser i nuläget inga tecken på en svagare efterfrågan och har fortsatt en positiv grundsyn när det gäller sommaren, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

- Vi fortsätter nu att på ett ansvarsfullt sätt anpassa vår operativa verksamhet till det ökade resandet och särskilt inför de kommande högsäsongsmånaderna. Mot bakgrund av den snabba återhämtningen har både vi och våra samarbetspartners sedan ett tag tillbaka stora rekryteringsbehov. Bara för Swedavias del handlar det om ett hundratal pågående rekryteringar och det stora rekryteringsbehovet skapar på kort sikt utmaningar i bemanningen i hela branschen, säger Jonas Abrahamsson.

Av de totalt 1,7 miljoner resenärer i mars var 1 166 000 utrikesresenärer och 595 000 inrikesresenärer. Utrikesresandet minskade med 45 procent medan inrikesresandet minskade med 48 procent jämfört med mars 2019, före covid-19-pandemin. Jämfört med mars i fjol så ökade flygresandet med 418 procent i mars, men jämfört med 2019 var det en minskning med sammanlagt 46 procent.

Stockholm Arlanda Airport, Sveriges största flygplats, hade 1 159 000 resenärer i mars, vilket var en minskning med 44 procent jämfört med mars 2019. I mars minskade utrikesresandet med 45 procent jämfört med mars 2019, medan inrikesresandet minskade med 43 procent. Jämfört med mars i fjol ökade resandet med 428 procent i mars.

Göteborg Landvetter Airport hade sammantaget 258 000 resenärer i mars. Det var en minskning med 47 procent jämfört med mars 2019. Utrikesresandet minskade med 44 procent medan inrikesresandet minskade med 59 procent jämfört med mars 2019. Jämfört med mars 2021 ökade antalet resenärer med 557 procent.

Bromma Stockholm Airport hade 74 000 resenärer i mars. Det var en minskning med 64 procent jämfört med mars 2019, men en ökning med cirka 68 000 resenärer jämfört med förra årets mars då flygplatsen knappt hade någon kommersiell flygtrafik.

Övriga sju Swedaviaflygplatser hade alla en tydligt förbättrad resenärsåterhämtning i mars jämfört med mars i fjol, dock på nivåer som kraftigt understiger antalet resenärer i mars 2019. Kiruna Airport och Luleå Airport hade den största återhämtningen under mars månad jämfört med mars 2019.

Flygresandet vid Swedavias tio flygplatser har sammantaget minskat med knappt 64 miljoner resenärer sedan pandemins start för 25 månader sedan.

Mer utförlig information om Swedavias trafiksiffror och statistik finns tillgänglig på Swedavias hemsida: Statistik | Om Swedavia.

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.