Gå till innehåll

Unga arbetslösa får praktik på landets flygplatser

2014-02-04, kl. 09:01

Swedavia och Arbetsförmedlingen inleder nu ett samarbete för att minska arbetslösa ungdomars avstånd till arbetsmarknaden. Målsättningen är att 100 praktikplatser ska erbjudas under 2014. Därigenom får ungdomar viktiga verktyg och erfarenheter att ta med sig i det fortsatta arbetslivet.

Många arbetslösa ungdomar står i dag långt från den svenska arbetsmarknaden. Ofta är orsaken en avsaknad av grundläggande arbetslivserfarenhet i kombination med få kontaktvägar gentemot framtida anställningar. Swedavia tillsammans med Arbetsförmedlingen inleder därför nu ett samarbete med avsikt att erbjuda ett hundra praktikplatser i hela Sverige. Därigenom är förhoppningen att praktikanterna ska kunna öka sina möjligheter till anställning.

– Genom att vara delaktiga i lösningar till viktiga samhällsfrågor vill vi bidra till en positiv utveckling i de regioner vi är verksamma. Detta engagemang skapar dessutom möjligheter till att ge ännu bättre service gentemot resenärer vid våra flygplatser, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

– Det är mycket positivt att arbetsgivare som Swedavia öppnar upp praktikplatser med handledning i den här omfattningen. Vi vet av erfarenhet att en praktikplats kan vara den insats som leder till arbete och egen försörjning, säger Clas Olsson, tf generaldirektör, Arbetsförmedlingen.

Arbetspraktiken pågår under tre månader och vänder sig till långtidsarbetslösa ungdomar, inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar, samt ungdomar som riskerar att bli långtidsarbetslösa om de inte får en insats. Antalet praktikanter vid var och en av de tio flygplatserna bestäms utifrån möjligheten att erbjuda god handledning. Samarbetet avser även att stärka arbetsförmedlarnas kompetens med kunskaper om yrken och karriärvägar inom Swedavia. Detta för att en effektiv matchning skall kunna göras i syfte att möta efterfrågan av arbetskraft som väntas de kommande åren.