Gå till innehåll

Upphandling av flygtrafiktjänster avbruten

2011-10-06, kl. 11:00

Oklara förutsättningar har medfört att upphandlingen av flygtrafiktjänster är försenad. Framförallt är det omfattningen av konkurrensutsättningen som förändrats samt till viss del är oklar. Swedavia väljer därför nu att avbryta upphandlingen till dess att samtliga yttre förutsättningar för upphandlingen är klarlagda.

Istället väljer Swedavia att fokusera på att medverka till lösningar av de återstående frågorna.

Förra året beslutade riksdagen att konkurrensutsätta flygtrafiktjänster i Sverige. Swedavia blev därmed ett av de allra första flygplatsbolagen i Europa som inledde upphandling av tjänsten. Under hösten har avgörande förutsättningar, framförallt rörande konkurrensutsättningens omfattning, förändrats. Dessutom finns fortfarande återstående frågor som ytterligare kan förändra förutsättningarna längre fram i processen. Swedavia väljer därför att avbryta upphandlingen till dess att en tydlig och rättvis upphandling kan genomföras.

- Som anbudsgivare måste man känna till alla förutsättningar på förhand och vi måste kunna genomföra upphandlingen inom en acceptabel tidsram. Vi kommer att genomföra upphandlingen så snart vi fått klarhet i utestående frågor och vi hoppas på samma positiva mottagande framöver, säger Peder Grunditz, ansvarig för upphandlingen av flygtrafiktjänster, Swedavia.

Swedavia är skyldig enligt lag att genomföra upphandlingen och intensifierar nu arbetet tillsammans med berörd myndighet för att lösa återstående frågor. Det går dock idag inte att uppskatta när en ny upphandling kan inledas. Samtliga aktörer som anmält intresse av att delta i upphandlingen har meddelats beslutet samt dess orsak.


För mer information:
Peder Grunditz, Swedavia, ansvarig för upphandlingen,
0708-36 31 11