Gå till innehåll

Utrikesresandet fortsätter att driva flyget

2013-07-08, kl. 16:05

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökade med fyra procent under juni jämfört med motsvarande period föregående år.

Under juni månad reste cirka 3,1 miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias flygplatser, en uppgång med fyra procent jämfört med samma period föregående år. Antalet resenärer inrikes var i princip oförändrat med 1,0 miljon, medan antalet utrikes resenärer ökade med sju procent jämfört med juni 2012 till 2,1 miljoner.

-  Även i juni är det de internationella resorna som ökar mest och vi jobbar också hårt för att tillsammans med andra aktörer ytterligare stärka den svenska tillgängligheten, säger Torborg Chetkovich, vd och koncernchef Swedavia. Under året etableras sju nya interkontinentala linjer från Stockholm Arlanda Airport och fler behövs för att möta resandebehoven och stärka förutsättningarna för tillväxt och konkurrenskraft.

Under juni var antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser 17 000, vilket är två procent fler än under samma månad 2012.

Hittills under 2013 (jan-juni) har 16,2 miljoner resenärer flugit till eller från någon av Swedavias flygplatser, en ökning om en procent, samtidigt som antalet landningar minskat med en procent jämfört med första halvåret 2012.