Gå till innehåll

Så jobbar vi med stadsutveckling

En stor internationell flygplats är ungefär uppbyggd som en storstad vad gäller strukturer i områdesindelning, vägsystem, kollektivtrafik, större affärsgator, broar och kvarter. Här berättar vi mer om hur vi jobbar med stadsutveckling.

Stadsbildning i en flygplatsstad

Flygplatsstäder vid både Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport växer nu fram och håller på att utvecklas till hållbara stadsdelar för handel, kreativitet, möten och arbete. En flygplatsstad ställer höga krav på multifunktionella stadsrum. Det är i de gemensamma stadsrummen, i livet som pågår mellan husen, som stadsutveckling kan förvandlas till en stad med den mångfald av aktiviteter, flöden, människor och utbud som finns i varje stadskärna. Från att vara platser som styrs av resenärens behov och flöden tillkommer nya rörelsemönster och målgrupper med andra prioriteringar och tempon.

Stadsutveckling i praktiken

Stadslivet över dygnet är beroende av att både arbetsplatser och boende finns i stadsväven. Arbetsresor, pendling, mötes- och arbetstider, som mest är knutna till dygnets ljusa timmar, kompletteras av ett publikt utbud av restauranger och evenemang. En välplanerad landskapsbild är en stor del, där man blandar intensiva punkter för restauranger och service med meditativa punkter för vila, rekreation och väntan. Till det läggs bland annat konstinstallationer som förhöjer flygplatsupplevelsen.

Gator och vägnät

Gatorna utgör ryggraden i stadsutvecklingen. Genom gatunät skapas ljussatta stråk som i sin tur skapar både överblick, orientering och känsla av trygghet både dagtid och nattetid. Stadsgatusystemet kompletteras med tydlig skyltning och displayer med väginformation.

Viktiga mötesplatser

Stadsdelens torg och öppna platser utgör områdets viktigaste mötesplatser. Publika byggnader som byggs inom stadsdelen vänder sig mot staden och markeras genom mindre entrétorg. De skapar rum och upplevelser inom staden och innebär även attraktiva lägen för både handel och verksamheter.

Stockholm Arlanda Airport

Arlanda ska inte bara utvecklas till Skandinaviens ledande flygplats utan också till en hållbar stadsdel som öppnar ögonen för vad en flygplats kan vara. Något långt mer än flöden och flygplan. Målet är att vara Skandinaviens ledande flygplats och en komplett och unik stadsdel år 2050. Två expansiva städer, Stockholm och Uppsala, förenas och förlängs hela vägen fram till en knutpunkt med resten av världen. Det är det som gör Arlanda unikt som stadsbyggnadsprojekt.

Målbild för Stockholm Arlanda Airport

  • Vi bygger stad och flygplats – Arlanda utvecklas till en hållbar och komplett stadsdel för handel, kreativitet, möten, arbete och upplevelser.
  • Vi expanderar långsiktigt – Arlanda kommer växa snabbt och länge: allt fler kommer mötas, arbeta och resa genom Arlanda.
  • Vi skapar ett kollektivtrafiknav som förenar.
  • Vi skapar mötesplatser – flexibla, centrala och öppna platser för kreation och möte mellan människor.

Vill du veta mer om våra specifika fastighetsprojekt? Läs mer här.