Analoga format

De analoga formaten är stommen av vår produktkatalog. De består av bakbelysta ljuslådor eller vepor som är strategiskt placerade i flödena.

Tack vare de analoga formatens storlek och placering ger de maximal genomslagskraft och är en av de mest uppskattade produkterna.

Uppehållstid på flygplatsen är cirka 90 minuter. Därför har du som reklamkund stora möjligheter att följa och kommunicera med resenären under hela flygplatsvistelsen, från ankomst till flygplatsen till slutdestinationen.

Kontakta oss så berättar vi mer

Flexibla format med maximal genomslagskraft