Gå till innehåll

Fler reste med flyget i september

2015-10-07, kl. 08:30

Ökningen av resande till och från Swedavias flygplatser fortsatte under september. Antalet resenärer ökade med totalt åtta procent under september jämfört med samma period 2014. Den starka trenden för utrikesresande håller i sig och ökade med hela 11 procent. Inrikesresandet ökade med fyra procent.

Ökningen av resande till och från Swedavias flygplatser fortsatte under september. Antalet resenärer ökade med totalt åtta procent under september jämfört med samma period 2014. Den starka trenden för utrikesresande håller i sig och ökade med hela 11 procent. Inrikesresandet ökade med fyra procent. Totalt reste eller ankom drygt 3,5 miljoner resenärer vilket motsvarar en ökning med nära 300 000 resenärer.

Under september månad reste totalt drygt 3,5 miljoner till eller från någon av Swedavias tio svenska flygplatser. Antalet resenärer är därmed åtta procent fler jämfört med september föregående år. Mätt i antalet resenärer motsvarar ökningen nära 300 000. Antalet utrikesresenärer var nära 2,3 miljoner vilket är en ökning med 11 procent jämfört med samma månad förra året. Inrikesresandet ökade med fyra procent till nära 1,3 miljon resenärer.

Stockholm Arlanda Airport bidrog med en ökning av utrikesresenärer med 7 procent och med ökat inrikesresande med 2 procent.

­

  • ­Under september presenterades ytterligare en internationell direktlinje från Stockholm Arlanda Airport, till Hongkong, vilket ger alltfler resenärer möjlighet att resa direkt till sin destination. Inrikesresandet fortsätter att utvecklas i rätt riktning och siffrorna för september visar att arbetet med att stärka tillgängligheten och öka valmöjligheterna för flyg inom och utom Sverige är framgångsrikt, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

    Hittills under 2015 har antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökat med fem procent till 28,3 miljoner.

    Utrikestrafiken har ökat med åtta procent till 18,6 miljoner under årets första nio månader. Antalet landningar i linjefart och chartertrafik var drygt 19 000 under september månad, vilket innebär en ökning med en procent jämfört med föregående år.