Gå till innehåll

Förändrad säkerhetskontroll vid Swedavias flygplatser

2015-02-20, kl. 09:00

Den 1 mars 2015 införs gemensamma regler för upptäckt av explosiva ämnen på Europas flygplatser. Swedavias tio flygplatser kommer att införa de nya EU-reglerna och därmed följa de föreskrifter som ges ut av Transportstyrelsen, tillsynsmyndighet för säkerhetsfrågor vid Sveriges flygplatser.

Den 1 mars 2015 införs gemensamma regler för upptäckt av explosiva ämnen på Europas flygplatser.

Swedavias tio flygplatser kommer att införa de nya EU-reglerna och därmed följa de föreskrifter som ges ut av Transportstyrelsen, tillsynsmyndighet för säkerhetsfrågor vid Sveriges flygplatser.

Detta betyder att slumpvisa kontroller kommer att genomföras av resenärers handbagage i samband med säkerhetskontrollen. Kontrollen kommer att genomföras med så kallad ETD-utrustning (Explosive Trace Detection)

Resenärer, som väljs slumpvis, ska placera sitt handbagage på ett bord för kontroll genom provtagning med ETD, så kallad ”sniffer”. Kontrollen är snabb med målsättning att påverka passagerarflödet så lite som möjligt.

Redan idag genomförs ETD-kontroller vid flygplatser både i Storbritannien och USA.

För mera information: Se Transportstyrelsens hemsida:

http://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Flygresenar/

För mera information, Swedavia Pressavdelning, tel 010-10 90 100