Gå till innehåll

Högsta miljöbetyg till Stockholm Arlanda Airport

2015-08-28, kl. 12:43

För sjunde året i rad har Stockholm Arlanda Airport ackrediterats på högsta nivån enligt europeisk standard för sitt arbete med att reducera utsläpp av koldioxid.

För sjunde året i rad har Stockholm Arlanda Airport ackrediterats på högsta nivån enligt europeisk standard för sitt arbete med att reducera utsläpp av koldioxid.

Sedan 2009 har Arlanda varje år fått bästa betyg i ett europeiskt program som graderar flygplatsers klimatpåverkan. Årets klimatrevision genomfördes under försommaren av en extern revisor och Arlanda nådde återigen den högsta nivån; 3+.

– Jag är jätteglad och stolt över att Arlanda igen kan bestyrka flygplatsens ambitiösa arbete inom klimatområdet. Det är en utmaning för hela verksamheten att ständigt minska sina koldioxidutsläpp - och vi har återigen lyckats, säger Lena Wennberg, Arlandas miljöchef.

Airport Carbon Accreditation instiftades 2009. Stockholm Arlanda Airport var då den första flygplatsen någonsin som ackrediterades enligt den högsta nivån, av fyra nivåer. Idag är Swedavias samtliga tio flygplatser ackrediterade på nivå 3+, av totalt 20 flygplatser i världen.

Bakom ackrediteringsprogrammet som kallas Airport Carbon Accreditation står ACI, Airport Council International Europe, som är en sammanslutning av 440 flygplatser i Europa, och WSP Environmental som är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling.

– Arlanda ses redan som ett föredöme av många internationella bedömare vad gäller klimatpåverkande utsläpp och ACI Europe lyfter ofta fram oss som det bästa exemplet på vad som går att åstadkomma om man verkligen vill. Och nu fortsätter vi arbetet med att minska de utsläpp som återstår, säger Lena Wennberg.

För att bli ackrediterad på högsta nivån i programmet måste också alla andra steg på skalan uppfyllas. Grundkraven är en redovisning av flygplatsens koldioxidutsläpp som flygplatsen har kontroll över men också de utsläppskällor som flygplatsen kan påverka. Samtliga utsläppskällor verifieras sedan enligt ISO 14064 (Greenhouse Gas Accounting) av en oberoende revisor. Vidare ingår att bevisa en effektiv koldioxidhantering och att påvisa utsläppsminskningar. För att uppnå nivå 3 krävs att flygplatsen engagerar andra företag som agerar på flygplatsen, såsom flygbolag, cateringföretag och kollektivtrafikbolag. Nivå 3+ innebär att flygplatsen är helt klimatneutral avseende utsläpp från den egna verksamheten.

För mer information: http://www.airportcarbonaccreditation.org/