Gå till innehåll

Inriktning avseende Göteborg City Airport beslutad

2015-01-13, kl. 13:32

Fördjupade analyser av bansystemet vid Göteborg City Airport visar att mycket omfattande åtgärder är nödvändiga för en långsiktig utveckling av flygplatsen. Med anledning av detta har Swedavia valt att överta resterande andelar i bolaget som driver flygplatsen samt beslutat om en inriktning vilken innebär en successiv avveckling av Göteborg City Airport.

Fördjupade analyser av bansystemet vid Göteborg City Airport visar att mycket omfattande åtgärder är nödvändiga för en långsiktig utveckling av flygplatsen. Med anledning av detta har Swedavia valt att överta resterande andelar i bolaget som driver flygplatsen samt beslutat om en inriktning vilken innebär en successiv avveckling av Göteborg City Airport.

Sedan slutet av november har tyngre passagerartrafik vid Göteborg City Airport hänvisats till Göteborg Landvetter Airport. Detta till följd av att möjliga brister i bansystemet identifierats. Fördjupade analyser av bansystemet har nu klarlagt att mycket omfattande åtgärder är nödvändiga för att möjliggöra för tyngre passagerartrafik att återvända till flygplatsen. Investeringsbehovet i bansystemet bedöms vara i storleksordningen 250 MSEK.

Mot bakgrund av att den tyngre passagerartrafiken utgör grunden för verksamheten vid Göteborg City Airport har Swedavia valt att överta resterande aktier i bolaget som driver flygplatsen. Samtidigt har Swedavia beslutat om en inriktning mot att fortsätta utveckla Göteborg Landvetter Airport för att säkerställa regionens tillgänglighet. Verksamheten i Göteborg City Airport kommer därmed på sikt att avvecklas. Swedavia har därför idag också meddelat om varsel av samtliga anställda vid flygplatsen.

– Tyvärr saknas förutsättningar för Göteborg City Airport att utvecklas på ett sätt som gynnar möjligheten att resa till och från Västra götalandsregionen. Det är därför nödvändigt att koncentrera resurser till Göteborg Landvetter Airport för att därigenom bidra till regionens fortsatta utveckling på bästa sätt, säger Karl Wistrand, vice VD Swedavia.

Kommersiella flygbolag, vilka har verksamhet vid Göteborg City Airport, kommer att erbjudas etableringsmöjligheter vid Göteborg Landvetter Airport. Därtill kommer dialoger inledas med kvarvarande verksamheter, bland andra allmänflyg och samhällsnyttigt flyg, med syfte att finna långsiktiga lösningar. Tills vidare kan dessa dock fortsätta att nyttja infrastrukturen.