Gå till innehåll

Landvetters trafik växer fortsatt

2015-03-05, kl. 09:00

Antalet utrikespassagerare från Göteborg Landvetter Airport ökade med 17 procent i februari jämfört med samma månad förra året. Den övertagna trafiken från Säve bidrar till den stora ökningen, men även utan denna trafik inräknad har passagerarantalet vuxit.

Antalet utrikespassagerare från Göteborg Landvetter Airport ökade med 17 procent i februari jämfört med samma månad förra året. Den övertagna trafiken från Säve bidrar till den stora ökningen, men även utan denna trafik inräknad har passagerarantalet vuxit.

- Den hastigt ökade trafiken ställer stora krav på vår infrastruktur och flygplatsens personal, men ökningen har hittills gått smidigt. Statistiken visar dock tydligt hur snabbt en ökning kan komma och hur viktigt det är vara rustad för plötsliga händelser i omvärlden, säger Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör.

- Utvecklingen sätter ljus på vår förhandling i mark- och miljödomstolen som kommer inom kort, där vår ansökan om nytt miljötillstånd ska avgöras. I korthet handlar det om två saker: vilket utrymme ska vi som flygplats ha att tillgodose regionens behov och kunna bidra till tillväxt, jobb och en ekonomiskt och socialt hållbar utveckling i regionen? Och innebär det utrymmet att vi kan göra detta på ett miljömässigt hållbart sätt, fortsätter Charlotte Ljunggren.

Utrikesresenärerna var under februari 2015 294 343 stycken, en ökning med 17 procent. Exkluderar man den tillkomna trafiken från Göteborg City Airport (Säve), som sedan november 2014 flyger till och från Landvetter på grund av bärighetsproblem på bansystemet, är ökningen av utrikespassagerare ändå 1,9 procent jämfört med februari i fjol.

Antalet inrikespassagerare under februari uppgick till 100 716, en minskning med 3 procent jämfört samma månad förra året.

Under februari månad i år reste totalt 395 059 personer till eller från Landvetter flygplats, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med samma period förra året och den högsta noteringen för en februarimånad någonsin. Den tillkomna trafiken från Göteborg City Airport borträknad, är den totala passagerarsiffran för februari i år i princip oförändrad jämfört med i fjol.

Sett till årets två första månader är ökningen av det totala antalet passagerare på Landvetter 10 procent (794 895). 16 procents ökning för utrikestrafiken men en nedgång på 5 procent på inrikestrafiken.

Antalet landningar på Landvetter under februari i år var 2 464 vilket är en ökning med 5 procent jämfört med samma period förra året.

Fakta nytt miljötillstånd

Göteborg Landvetter Airport söker nytt tillstånd till ökat antal rörelser, från max 80 000 starter och landningar per år till max 120 000. Ansökan innehåller också förändringar i flygvägar och inflygningsvägar för att minimera buller och utsläpp av koldioxid.

Huvudförhandling om miljötillståndet hålls i mark- och miljödomstolen 10-12 mars.

För mer information: Fredrik Olsson, kommunikationschef, Göteborg Landvetter Airport, 010-10 93 117