Gå till innehåll

​​Lättare att landa på Landvetter i tät dimma

2015-02-06, kl. 09:30

Nu får flygplanen möjlighet att landa på Landvetter även i mycket dåliga siktförhållanden. Flygplatsens instrumentlandningssystem har nu uppgraderats till så kallat CATIII b, vilket möjliggör landningar även vid mycket tät dimma.

Nu får flygplanen möjlighet att landa på Landvetter även i mycket dåliga siktförhållanden. Flygplatsens instrumentlandningssystem har nu uppgraderats till så kallat CATIII b, vilket möjliggör landningar även vid mycket tät dimma.

– Vi är så klart väldigt glada att vi efter mycket arbete nu kan säkra att flyget blir ett ännu smidigare och pålitligare färdsätt. Det här stärker tillgängligheten till vår region, säger Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter Airport.

För att flygplan ska kunna landa i dålig sikt har man instrumentlandningssystem (ILS). Detta hjälper piloten att hålla rätt höjd och riktning för en perfekt landning.

ILS finns i olika kategorier som ger olika grad av hjälp, en ILS av högre klass gör det möjligt att landa vid sämre sikt. Tidigare har Landvetter flygplats haft ILS CAT II som kräver att man har minst 350 meters sikt på banan och en beslutshöjd (den höjd från vilken piloten måste se att man är på rätt väg) på 100 fot. När flygplatsen nu går över till CATIII b så räcker det med att man ser 50 meter på banan och man behöver ingen beslutshöjd, det vill säga 0 fot.

Bakom uppgraderingen, som nyligen godkändes av Transportstyrelsen, ligger en rad åtgärder som tagit flera år att genomföra. Bland annat har fler banljus grävts ned i start- och landningsbanan – ett arbete som pågått i etapper mellan 2012 och 2014. Nu ligger banljusen med 15 meters mellanrum mot tidigare 30 meter. I övrigt har de justeringar som gjorts i instrumentlandningssystemet provkörts i flera tusen timmar, underhåll och flygmätning av systemen har utökats och flygtrafikledningens inflygningsprocedurer har uppdaterats.

För att flygplanen ska kunna utnyttja systemet för CATIII b krävs att de har särskild utrustning. En uppskattning är att cirka 70 procent av flygplanen som trafikerar Landvetter har denna utrustning och alltså nu kan landa även under mycket dåliga siktförhållanden.

För mer information: Fredrik Olsson, kommunikationschef, 010-10 93 117