Gå till innehåll

Ny direktförbindelse till Los Angeles

2015-08-19, kl. 17:15

SAS annonserade idag ytterligare en långdistansförbindelse från Stockholm Arlanda Airport. Med start den 14 mars inleds dagliga flygningar mellan Stockholm och Los Angeles. Beskedet innebär att Stockholm Arlanda Airport erhållit tretton nya interkontinentala förbindelser sedan 2013.

SAS annonserade idag ytterligare en långdistansförbindelse från Stockholm Arlanda Airport. Med start den 14 mars inleds dagliga flygningar mellan Stockholm och Los Angeles. Beskedet innebär att Stockholm Arlanda Airport erhållit tretton nya interkontinentala förbindelser sedan 2013.

– Flygförbindelser med USAs västkust är avgörande för näringslivsutbytet mellan länderna. Dagens besked är därför mycket positivt för svensk konkurrenskraft samtidigt som det är ett viktigt kvitto i utvecklingen av Stockholm Arlanda Airport till Skandinaviens ledande flygplats, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Sedan 2013 har tillväxten av interkontinentala direktförbindelser vid Stockholm Arlanda Airport varit mycket stark. I och med dagens besked från SAS har sammanlagt 13 linjer tillkommit vilket motsvarar en tillväxt med nära 70 procent.

Mellan Sverige och USA reser över en miljon passagerare varje år. Tillväxten av resenärer under det senaste året uppgår till 36 procent. Med den nya förbindelsen gentemot Los Angeles finns nu tio olika direktförbindelser gentemot sju destinationer i USA att välja mellan.

Som ett led i att utveckla Skandinaviens ledande flygplats investerar Swedavia 13 miljarder kronor under de kommande trettio åren för att säkerställa och utveckla tillgängligheten till och från Sverige via Stockholm Arlanda Airport. I den första etappen till och med 2020 investeras sju miljarder kronor i ny terminalkapacitet inriktad mot större flygplansmodeller vilka används vid interkontinentala flygningar. Med syfte att underlätta resande mellan Sverige och USA har Stockholm Arlanda Airport dessutom valts ut för amerikansk gränskontroll inför avresa, så kallad US preclearance. Förutsatt godkännanden från svenska och amerikanska myndigheter bedöms en sådan anläggning kunna vara i drift 2017.