Gå till innehåll

Nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport fastställt

2015-05-25, kl. 16:12

Efter tjugo år långa diskussioner har ett nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport fastställts. Högsta domstolen beslutade idag att inte meddela prövningstillstånd i frågan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Det betyder att Mark- och miljööverdomstolens dom ligger fast.

Efter tjugo år långa diskussioner har ett nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport fastställts. Högsta domstolen beslutade idag att inte meddela prövningstillstånd i frågan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Det betyder att Mark- och miljööverdomstolens dom ligger fast.

Idag beslutade Högsta Domstolen att inte meddela prövningstillstånd till de tre parter som överklagat Mark- och miljööverdomstolens dom avseende nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport.

– Beslutet innebär att den positiva utvecklingen av svensk tillgänglighet kan fortsätta och att Stockholm Arlanda Airport kan ta ytterligare steg mot att bli den ledande flygplatsen i Skandinavien. Det är naturligtvis ett mycket glädjande och viktigt besked för hela Sverige, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

I och med Högsta Domstolens fastställande av Mark- och miljödomstolens dom är inflygningsstoppet in till Arlandas bana 3 definitivt undanröjt.

Inflygningsprocedurer som undviker Upplands Väsby tätort ska enligt den nya domen användas när så är möjligt utan att det påverkar flygplatsens kapacitet och med hänsyn tagen till regelverk för flygtrafiktjänsten, flygsäkerhetsskäl och väderleksförhållanden.

Swedavia investerar 13 miljarder kronor de kommande trettio åren för att säkerställa och utveckla tillgängligheten till och från Sverige via Stockholm Arlanda Airport, i linje med den förväntade tillväxten av resenärer vid flygplatsen.