Gå till innehåll

Större flyg och fler passagerare på Arlanda

2015-02-06, kl. 09:00

Antalet resenärer på Stockholm Arlanda Airport ökade med drygt två procent i januari. Samtidigt minskade antalet landningar. Det innebär att trenden att antalet resenärer blir allt fler, samtidigt som antalet landningar blir färre men med större och bättre fyllda flygplan, ser ut att hålla i sig.

Antalet resenärer på Stockholm Arlanda Airport ökade med drygt två procent i januari. Samtidigt minskade antalet landningar. Det innebär att trenden att antalet resenärer blir allt fler, samtidigt som antalet landningar blir färre men med större och bättre fyllda flygplan, ser ut att hålla i sig.

Den positiva utvecklingen fortsätter för Stockholm Arlanda Airport. Under januari månad reste drygt 1,5 miljoner passagerare via Arlanda. Antalet utrikesresenärer var 1 200 000 (+4 procent) och antalet inrikes 350 000 (-3 procent). Minskningen i antalet inrikesresenärer förklaras av att det var ovanligt många helgdagar i början av januari, vilket minskade främst antalet inrikes affärsresor.

Trots ökningen av resenärer minskade antalet landningar med tre procent, jämfört med januari förra året. De senaste fem åren har över 30 procent fler resenärer valt att resa via Stockholm Arlanda Airport. Under samma period har landningarna ökat med 18 procent. Det innebär bättre fyllda flyg, större och modernare flygplan och också minskade utsläpp av koldioxid per resenär.

- Behovet av utbyggnad och en anpassning till de allt större flygplanen är påtagligt. Den stora ökningen av antalet utrikesresor, inte minst interkontinentala sådana, fortsätter driva på utvecklingen av Arlanda. Och naturligtvis passar vi också på att göra flygplatsen redo att kunna ta emot världens största passagerarflyg, A380, som en del av vårt stora utvecklingsprogram. Det ligger i linje med tillväxtplanen, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport.

Arlanda är redan idag godkänd som alternativflygplats för flygplan som Airbus 380, och just nu pågår arbete för att flygplatsen ska bli godkänd även för reguljära flygningar med flygplantypen. I sommar förstärks till exempel kanterna på en av rullbanorna för den extra tyngden, och under kommande år byggs fler och längre bryggor vid terminalerna. Gaterna kommer också att byggas om för att klara en fullastad A380, som kan rymma hela 800 passagerare.