Gå till innehåll

Swedavia erbjuder unga arbetslösa praktik på flygplatserna

2015-11-24, kl. 08:00

Swedavia vill tillsammans med Arbetsförmedlingen ge unga och långtidsarbetslösa en chans att komma in på arbetsmarknaden. Samarbetet handlar om arbetspraktikplatser för personer som riskerar långtidsarbetslöshet.

Swedavia vill tillsammans med Arbetsförmedlingen ge unga och långtidsarbetslösa en chans att komma in på arbetsmarknaden.

Samarbetet handlar om arbetspraktikplatser för personer som riskerar långtidsarbetslöshet.

På sju av Swedavias flygplatser runt om i landet får just nu cirka 45 långtidsarbetslösa vuxna eller ungdomar som riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet arbetspraktik i upp till tre månader, i ett samarbete med Arbetsförmedlingen.

– Vi vill vara med och skapa en hållbar arbetsmarknad och därmed en positiv samhällsutveckling. Vi vänder oss till arbetslösa, både ungdomar och andra som riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet. Genom att erbjuda praktik vill vi underlätta inträdet på arbetsmarknaden och stärka jobbmöjligheterna, säger Marie Wiksborg, HR-direktör på Swedavia.

Arbetspraktiken på flygplatsen pågår upp till tre månader. Det handlar om att prova på arbetsuppgifter som terminalvärd, fastighetsskötsel, kundrelationer, trädgårdsarbete, fordonsverkstad, kommunikation och media, parkering, driftassistent, informationsdiskar.

– Vi ser att ungdomar eller andra som varit arbetslösa länge ofta saknar arbetslivserfarenhet, referenser och kontakter. Praktik stärker möjligheten att på sikt få ett arbete. Därför är vi mycket positiva till det här samarbetet med Swedavia, säger Robert Nyholm, sektionschef på Arbetsförmedlingen Luftfart.

Under vintern kommer Swedavia totalt att ha cirka 45 praktikanter på sju flygplatser:Göteborg LandvetterAirport, Åre-Östersund Airport, Malmö Airport, Visby Airport, Kiruna Airport, Umeåoch Stockholm Arlanda Airport.

De personer som omfattas av samarbetet mellan Swedavia och Arbetsförmedlingen är långtidsarbetslösa ungdomar (18-30 år) och långtidsarbetslösa vuxna. Samarbetet vänder sig till personer inom ramen för Ungdomsgarantin, Jobb och utvecklingsgarantin samt etableringsuppdraget samt för arbetssökande som har en funktionsnedsättning.

För mera information, kontakta Swedavia, pressavdelningen 010-10 90 100 eller

AF: Robert Nyholm, sektionschef på AF Luftfart, 010-486 78 79