Gå till innehåll

Swedavia först i världen med gröna tjänsteresor med flyg

2015-12-06, kl. 09:00

​Från och med 2016 kommer samtliga tjänsteflygresor inom Swedavia att ske med förnybart flygbränsle. Därmed blir den svenska flygplatsoperatören först i världen med gröna tjänsteresor med flyg

Från och med 2016 kommer samtliga tjänsteflygresor inom Swedavia att ske med förnybart flygbränsle.

– Genom det här beslutet tar vi ett viktigt steg i vårt miljöarbete samtidigt som vi visar att förnybart flygbränsle tillhör framtiden, säger Torborg Chetkovich, VD och koncernchef för Swedavia.

Flyget har kontinuerligt minskat utsläppen av koldioxid. Under de senaste 40 åren har utsläpp per passagerarkilometer minskat med 70 procent. Idag utgör utsläpp från flyget cirka 2 procent av de samlade globala koldioxidutsläppen. En viktig förutsättning för fortsatta utsläppsreduceringar är en storskalig introduktion av förnybart flygbränsle, något som också är ett stort steg mot ett fossilfritt inrikesflyg i Sverige. Swedavia har därför, som första företag i världen, beslutat att samtliga tjänsteflygresor inom bolaget ska ske med förnybart flygbränsle från och med 2016.

– Tekniken finns redan. Nu är det dags att börja agera. Genom ett aktivt omställningsarbete visar Swedavia beslutsfattare, företag och producenter att det finns en marknad för förnybart flygbränsle till vilken en storskalig svensk produktion kan kopplas, säger Torborg Chetkovich.

Swedavia genomför nära 15 000 tjänsteflygresor varje år. Beslutet, en satsning på 10 MSEK per år, innebär minskade koldioxidutsläpp motsvarande 1100 ton. Infrastruktur i form av tankningsanläggningar liksom flygplansmotorer är redan idag anpassade för det framtida bränslet, för att nå målet krävs dock långsiktiga förutsättningar för storskalig produktion av förnybart flygbränsle.

Genom satsningen ökar efterfrågan på förnybart flygbränsle vilket förbättrar förutsättningarna för storskalig produktion av förnybart flygbränsle från till exempel skogsavfall i Sverige. Därigenom kan prisskillnaden mellan förnybart och fossilt jetbränsle reduceras.

Sedan tidigare har Swedavia vidtagit betydande insatser för att nå bolagets mål om nollutsläpp av fossil koldioxid från egen verksamhet. Med hjälp av investeringar i bland annat nyutvecklade biogasdrivna snöröjningsfordon har utsläppsminskningarna hittills skett snabbare än ursprungsplanen. Swedavias övriga hållbarhetsmål inkluderar nöjda resenärer, avkastning på operativt kapital samt nöjda medarbetare. Tillsammans med nollmålet för fossil koldioxid 2020 skapar de en inriktning i utvecklingen av långsiktigt hållbara flygplatser.

För ytterligare information kontakta Swedavia Pressavdelning på telefon 010-109 01 00.