Gå till innehåll

Swedavia och Bockasjö bildar joint venture om fastighetsutveckling

2015-02-03, kl. 10:00

Swedavia, via dotterbolaget Swedavia Real Estate, har idag tillsammans med Bockasjö AB tecknat avtal om den fortsatta utvecklingen av logistikfastigheter vid Göteborg Landvetter Airport. Avtalet innebär att ett joint venture bildas och i ett första skede att mark färdigställs för byggnation av logistikfastigheter motsvarande cirka 100 000 kvadratmeter.

Swedavia, via dotterbolaget Swedavia Real Estate, har idag tillsammans med Bockasjö AB tecknat avtal om den fortsatta utvecklingen av logistikfastigheter vid Göteborg Landvetter Airport. Avtalet innebär att ett joint venture bildas och i ett första skede att mark färdigställs för byggnation av logistikfastigheter motsvarande cirka 100 000 kvadratmeter.

Fastighetsutveckling inom Swedavia sker inom dotterbolaget Swedavia Real Estate AB. Utvecklingen syftar till att skapa värde för bolaget och därigenom möjliggöra för tillväxt av verksamheter och fler resenärer vid flygplatserna. Tillsammans med logistik- och fastighetsutvecklaren Bockasjö AB tecknades idag ett avtal avseende ett omfattande joint venture samarbete för att utveckla Landvetter Logistik Park, vid Göteborg Landvetter Airport.

Avtalet innebär att parterna gemensamt skall utveckla området kring Göteborg Landvetter Airport avseende logistiketableringar. I ett första skede färdigställs 170 000 kvadratmeter mark som möjliggör byggnation av cirka 100 000 kvadratmeter färdiga logistikfastigheter för hyresgäster inom logistikområdet men också andra aktörer som önskar större ytor för lager och kontor.

  • Avtalet är ett viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av Göteborg Landvetter Airport som knutpunkt för resande och logistik i regionen. Bockasjö AB är en mycket professionell samarbetspartner och vi är övertygade om att vi därigenom kan överträffa kundernas krav på moderna effektiva logistikbyggnader, bra infrastruktur och närhet till andra företag och tjänster, säger Karl Wistrand, VD Swedavia Real Estate AB.
  • Utifrån godsflöden och kundernas efterfrågan, så bedömer vi att det finns en betydande potential för utveckling av högeffektiva logistik- och distributionsanläggningar här. Avtalet med Swedavia ger oss möjligheten att tillsammans med Swedavia etablera en logistikpark i ett lättillgängligt dynamiskt område i direkt anslutning till en av Nordens största flygplatser, norra Europas största hamn och Riksväg 40 som är huvudtrafikleden mellan Göteborg och Stockholm, säger Joakim Hedin, VD Bockasjö AB.
  • Vi ser oerhört mycket fram emot att samarbetet mellan Swedavia och Bockasjö ska realisera planerna på Landvetter Logistic Park. Airport City Göteborgs utveckling, som kommer att skapa tusentals arbetstillfällen, är av stor vikt för hela regionen, säger Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter Airport.

Detaljplanen för området beräknas ha vunnit laga kraft innan sommaren i år och när så skett kommer omfattande markarbeten för hela området att påbörjas. Inflyttning i första fastigheten beräknas ske under våren 2017.

För mer information:
Bockasjö AB, VD Joakim Hedin tel. 0705-21 53 00 Swedavias pressavdelning tel. 010-10 90 100 alt. press@swedavia.se

Bockasjö-koncernen verkar inom områdena fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och kapitalförvaltning. De tre senaste åren har koncernen nyproducerat ca 200 000 kvadratmeter logistikanläggningar. För mer information se www.bockasjo.se