Gå till innehåll

Torborg Chetkovich lämnar VD-posten för Swedavia

2015-12-18, kl. 13:00

Styrelsen i Swedavia har fattat beslut om att entlediga Torborg Chetkovich från uppdraget som verkställande direktör och koncernchef för Swedavia.

Styrelsen i Swedavia har fattat beslut om att entlediga Torborg Chetkovich från uppdraget som verkställande direktör och koncernchef för Swedavia.

Torborg Chetkovich lämnar posten som VD och koncernchef för det statliga flygplatsbolaget Swedavia. Det står klart sedan en enhällig styrelse beslutat om att entlediga Torborg Chetkovich från uppdraget som hon har innehaft sedan 2010.

– Skälet till att styrelsen fattat detta beslut är att vi har olika syn på hur ledarskapet ska bedrivas för att långsiktigt utveckla verksamheten, säger Ingemar Skogö, styrelseordförande i Swedavia.

Styrelsen vill framhålla att Torborg Chetkovichs fleråriga arbete med att utveckla Swedavia har varit framgångsrikt. Bolaget har lyckats väl med att göra Sverige till en viktig mötesplats, flygplatser till en del av reseupplevelsen, ett hållbarhetsarbete i framkant och att göra bolaget till en drivkraft för tillväxt i Sverige.

– Den fastlagda strategin för Swedavias utveckling gäller fortsatt, framhåller Ingemar Skogö.

Styrelsen har utsett nuvarande vice VD Karl Wistrand tillförordnat som VD.


För ytterligare information kontakta Swedavia Pressavdelning på telefon 010-109 01 00.