Gå till innehåll

Utrikesresandet fortsätter öka på Stockholm Arlanda Airport

2015-05-07, kl. 09:09

Antalet utrikesresenärer på Stockholm Arlanda Airport fortsätter att öka, om än med blygsammare siffror. London behåller sin ställning som största destination hittills under 2015 medan resandet till och från Köpenhamn minskade med nio procent.

Antalet utrikesresenärer på Stockholm Arlanda Airport fortsätter att öka, om än med blygsammare siffror. London behåller sin ställning som största destination hittills under 2015 medan resandet till och från Köpenhamn minskade med nio procent.

Totalt valde nästan 1 900 000 personer att resa till och från Arlanda i april i år, det vill säga ungefär lika många som i april 2014. Som tidigare står utrikestrafiken för tillväxten. Under april flög drygt 1 450 000 personer utrikes vilket är en ökning med en procent. Däremot minskade inrikesresandet med två procent till totalt närmare 440 000 personer.

– Vi ser att utvecklingen av utrikestrafiken är fortsatt stark även framåt, vilket bekräftas av det glädjande beslutet om två nya amerikanska direktlinjer, Las Vegas och Puerto Rico, till Arlanda i höst. Vi satsar på att bli den ledande flygplatsen i Skandinavien, och för att kunna möta både tillväxt och våra resenärers förväntan på flygplatsen som unik destination, fortsätter vi nu med full kraft utbyggnaden av flygplatsen med fokus på Terminal 5, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport.

Hittills i år har London legat i topp varje månad, så även i april, medan resandet till och från Köpenhamn istället minskat. Framgångarna för resandet till New York fortsätter, om än inte i samma höga takt, och uppgick till tre procent i april jämfört med förra året.

Antalet landningar på Arlanda i april uppgick till 9 774 flyg vilket är en ökning med en procent jämfört med samma månad 2014. Det totala antalet landningar under perioden januari – april var 35 911 stycken vilket är en minskning med två procent jämfört med samma period förra året.