Gå till innehåll

Utrikesresandet ökar för femtionionde månaden i rad på Arlanda

2015-04-10, kl. 08:45

Trenden med allt fler utrikesresenärer på Stockholm Arlanda Airport håller fortsatt i sig under första kvartalet för 2015. Utrikesresandet ökade med fyra procent jämfört med samma period under 2014, som därmed haft en obruten tillväxt sedan april 2010. Däremot har antalet inrikesresenärer minskat med två procent jämfört med första kvartalet 2014.

Trenden med allt fler utrikesresenärer på Stockholm Arlanda Airport håller fortsatt i sig under första kvartalet för 2015. Utrikesresandet ökade med fyra procent jämfört med samma period under 2014, som därmed haft en obruten tillväxt sedan april 2010. Däremot har antalet inrikesresenärer minskat med två procent jämfört med första kvartalet 2014.

Under årets första kvartal ökade utrikesresenärerna på Stockholm Arlanda Airport med fyra procent till totalt 3,7 miljoner, medan inrikesresandet minskade med två procent till 1,2 miljoner resenärer. Totalt reste nästan 4,9 miljoner passagerare till eller från Arlanda under första kvartalet 2015, vilket är en uppgång med två procent jämfört med samma period förra året.

Mars månad visar samma trend; 1 813 426 passagerare reste till eller från Arlanda under mars vilket är en ökning med två procent jämfört med mars 2014. Utrikesresenärerna ökade med tre procent till 1 360 239 under mars, medan antalet inrikesresenärer under mars däremot minskade med tre procent till 453 187. Landningarna minskade med tre procent jämfört med mars förra året.

– Resenärstillväxten under 2014 var exceptionellt stark, med tvåsiffriga procenttal på både utrikes- och inrikesresandet i början av året. Att vi nu ser en viss avmattning i ökningen är därför bara naturligt, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport.

De senaste fem åren har över 30 procent fler resenärer valt att resa via Stockholm Arlanda Airport sett över tid. Sedan 2010 har antalet utrikesresenärer ökat med 34 procent och antalet inrikesresenärer med drygt 26 procent.

Fakta:

Antal resenärer totalt på Arlanda de senaste fem åren:

2010: 16 962 129 resenärer;12 938 674 utrikes / 4 019 680 inrikes

2011: 19 063 517 resenärer;14 328 261 utrikes / 4 737 749 inrikes

2012: 19 641 805 resenärer;14 839 483 utrikes / 4 802 546 inrikes

2013: 20 681 554 resenärer;15 811 068 utrikes / 4 870 328 inrikes

2014: 22 443 272 resenärer;17 354 936 utrikes / 5 088 336 inrikes