Gå till innehåll

4000 fler resenärer på Ronneby Airport 2015

2016-01-08, kl. 09:15

Ronneby Airports positiva utveckling fortsätter. Under 2015 reste 4000 fler inrikesresenärer till och från flygplatsen. – Det befäster Ronneby Airports ställning som en allt viktigare flygplats för framförallt affärsresenärerna. För många resenärer och företag i sydöstra Sverige så är Ronneby den naturliga porten till övriga landet, säger Mona Glans, flygstationschef på Ronneby Airport.

Ronneby Airports positiva utveckling fortsätter. Under 2015 reste 4000 fler inrikesresenärer till och från flygplatsen.

– Det befäster Ronneby Airports ställning som en allt viktigare flygplats för framförallt affärsresenärerna. För många resenärer och företag i sydöstra Sverige så är Ronneby den naturliga porten till övriga landet, säger Mona Glans, flygstationschef på Ronneby Airport.

Ronneby har haft en positiv utveckling de senaste åren. Under förra året reste 216 555 resenärer till och från flygplatsen.

– Konkurrensen om flygresenärerna är hård i vårt område, inom en radie av 10 mil ligger tre andra flygplatser. Vi ser det som en fördel, genom ett sådant tätt utbud så ökar konkurrensen och det gör att vi hela tiden måste vara på tå för att göra det så smidigt och bekvämt för resenärerna som möjligt, säger Mona Glans.

Flygets betydelse har stadigt ökat de senaste åren. Inte minst är konkurrensen viktigt för näringslivet i Blekinge och sydöstra Sverige.

– Vi bidrar till den viktiga tillgängligheten till Stockholm och övriga landet. Det är en överlevnadsfråga för näringslivet i vår landsände att man smidigt kan ta sig till affärsmöten i Stockholm och andra platser eller för att flyga vidare till någon annan destination. Smidigheten att ta sig till Stockholm gör det också attraktivt att bo i Blekinge, säger Mona Glans.

Statistiken visar att fler och fler väljer att resa från Ronneby via Arlanda och ut vidare ut i världen. Arlandas tretton nya interkontinentala direktlinjer under de två senaste åren har lett till ett ökat utlandsresande från hela Sverige.

Under 2015 reste 136 368 resenärer mellan Ronneby Airport och Stockholm Arlanda. Samtidigt flög 77 050 resenärer mellan Ronneby och Bromma. Det är en ökning med 2 procent för flygandet till och från båda Stockholmsflygplatserna från Blekinge. Antalet inrikeslandningar på Ronneby Airport ökade med totalt 3 procent till 2 129 stycken under 2015.

Under 2016 kommer Ronneby Airport och Swedavia bland annat att ytterligare engagera sig för att flygindustrin ska öka användningen av förnybara bränslen. Målet för Swedavia är att Sverige ska kunna gå i spetsen för en storskalig tillverkning av förnybart flygbränsle. Men för att lyckas med detta måste både politiker och näringsliv bidra till efterfrågan.

Bilden: Mona Glans, nöjd flygstationschef på Ronneby Airport.

För mera information, kontakta Mona Glans, flygstationschef Ronneby Airport, 0708-336596, eller Swedavia Pressjour, 010-10 90 100.