Gå till innehåll

Arkitekter får tävla om att rita nytt hotell vid Landvetter flygplats

2016-03-01, kl. 09:30

Ett nytt hotell planeras vid Göteborg Landvetter Airport och Swedavia utlyser nu en projekttävling för att få fram ett vinnande förslag avseende utformningen av hotellbyggnaden. Hotellet ska ha upp till åtta våningar och ligga vid terminalen, tätt på både incheckning till flyget och den framtida tågstationen.

Ett nytt hotell planeras vid Göteborg Landvetter Airport och Swedavia utlyser nu en projekttävling för att få fram ett vinnande förslag avseende utformningen av hotellbyggnaden. Hotellet ska ha upp till åtta våningar och ligga vid terminalen, tätt på både incheckning till flyget och den framtida tågstationen.

­­– Landvetter är den flygplats i Europa som under det senaste året fick flest nya flyglinjer. Trafiken ökade från 5,2 miljoner passagerare 2014 till 6,1 miljoner passagerare 2015. Med ett upptagningsområde som täcker hela Västsverige, till och med ända upp till södra Norge, för utrikes och chartertrafik, ser vi att ett nytt hotell verkligen behövs på Landvetter, säger Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter Airport.

I dagsläget finns en efterfrågan på ytterligare hotellkapacitet vid Göteborg Landvetter Airport och med en förväntad tillväxt i flygtrafiken bedöms behovet öka. Hotellmarknaden i Göteborg domineras av hotell i övre mellanklass och uppåt, medan efterfrågan på hotell i mellanklassegmentet på sikt bedöms öka.

Marknadsundersökningar visar att det finns utrymme för ett hotell vid flygplatsen och att detta bör inrymma cirka 150-200 gästrum.

– Ett nytt hotell på Landvetter ska vara ett alternativ för exempelvis en familj från Skara som ska åka på en charterresa med avgång tidigt på morgonen. Då ska de kunna komma kvällen innan för att övernatta och vara nära sitt flyg när det är dags för avfärd, säger Charlotte Ljunggren.

Göteborg Landvetter Airport planerar och bygger för framtiden och det växande behov av flygresor som finns i regionen. Förutom planerna på ett nytt hotell, pågår arbetet för fullt med att bygga ut terminalen med nya gater och ytor för passagerare, förbereda för en tåganslutning samt anlägga en del av de två miljoner kvadratmeter mark för Airport City som håller på att växa fram. Verksamheter inom bland annat logistik, handel och kontor i Airport City ska ge 10 000 nya arbetstillfällen till regionen.

Swedavia kommer i ett första skede att välja ut fem arkitektkontor som får delta i tävlingen om att utforma det framtida hotellet. Bland de förutsättningar som arkitekterna har att förhålla sig till anges bland annat att hotellet ska ligga i terminalens norra del, vara åtta våningar högt med möjlighet till utsikt över banområdet samt ha en direkt koppling till terminalen och framtida tågstation och annan kollektivtrafik.

Det nya hotellet planeras stå klart under 2019.

För mer information, kontakta:

Robert Lenzi, Head of property development, Swedavia Real Estate AB, tel: 010-1093275 eller Swedavias pressjour: 010-10 90 100