Gå till innehåll

Bro blir porten till ”nya” Landvetter flygplats

2016-10-11, kl. 09:30

Utvecklingen av Göteborg Landvetter Airport för att möta den ökande trafiken är i full gång. Nu byggs en bro för att säkra områdets infrastruktur och skapa en ny port till Västsveriges internationella flygplats.

Utvecklingen för att möta den ökande trafiken är i full gång på Göteborg Landvetter Airport. Nu byggs en bro för att säkra områdets infrastruktur och skapa en ny port till Västsveriges internationella flygplats.

Den nya bron över Flygplatsvägen med tillhörande ramper, cirkulationsplatser gång- och cykelväg ska byggas för att klara av pågående och kommande utveckling av Göteborg Landvetter Airport.

– Brons främsta funktion är naturligtvis transport men i och med sin placering på uppfartsvägen till flygplatsen blir bron en välkomnande portal till framtidens Göteborg Landvetter Airport och resten av världen. Bron ska välkomna, guida och skapa en positiv förväntan – så klart även för de som kommer till Västsverige från andra länder, säger Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter Airport.

Bron kommer genom sin utformning och materialval att skapa en elipsformad portal, som särskilt i kvällsbelysning kommer att förstärka intrycket av att vara på väg. Materialvalen i bron domineras av släta betongytor och svart diabas. Hållbarhet över tid är ett genomgående tema i projektet vad gäller materialval, funktion och drift.

Den nya bron blir viktig för att skapa ett effektivt transportflöde till och från flygplatsen från de verksamheter som finns i området. Den blir också en viktig länk i det Airport City som nu växer fram mellan riksväg 40 och flygplatsen, på båda sidor om uppfartsvägen till terminalen.

– Det är extra kul att Svevia ska bygga det som blir porten till flygplatsen och en viktig del i utvecklingen för hela området. Vi känner oss inspirerade. Det skall bli roligt att förverkliga en viktig del i Swedavias planer för nya Göteborg Landvetter Airport, säger Anna-Karin Wärn, arbetschef i Svevia.

Förberedande arbeten för bron är påbörjade, under hösten 2017 ska bron stå klar att tas i bruk.

Göteborg Landvetter Airport har haft en stark tillväxt av antalet passagerare på senare tid och hade under 2015 6,2 miljoner passagerare. Flygplatsen är i full gång med att utveckla och bygga ut för att möta regionens växande behov. Utbyggd terminal, nytt hotell, förbereda järnvägsanslutning och ett Airport City med arbetsplats för 10 000 människor är något av det som byggs just nu och planeras för i en nära framtid.