Gå till innehåll

Bromma Stockholm Airport blir Hjärtsäker zon

2016-10-10, kl. 13:30

Bromma Stockholm Airport har installerat sex stycken hjärtstartare och utbildat sin personal i hjärt-lungräddning. Därmed klassas flygplatsen som en Hjärtsäker zon. På Bromma flygplats passerar i snitt 7000 resenärer varje dag. Förra året inträffade sex hjärtstopp på flygplatsen. För att öka säkerheten ytterligare har flygplatsen nu utrustats med sex stycken hjärtstartare i de publika utrymmena.

– Med hjälp av tidig hjärt-lungräddning och en hjärtstartare inom tre minuter ökar överlevnadschansen hos en person med hjärtstopp dramatiskt, säger Magnus Nilsson, funktionsansvarig Räddningstjänsten Bromma Stockholm Airport.


Varje år inträffar ett antal hjärtstopp i samband med resor till och från Swedavias tio flygplatser. Samtliga flygplatser är utrustade med hjärtstartare och utbildad personal. På flera av flygplatserna räddas varje år liv tack vare detta.

På Bromma flygplats passerar i snitt 7 000 resenärer varje dag. Förra året inträffade sex hjärtstopp på flygplatsen. För att öka säkerheten ytterligare har flygplatsen nu utrustats med sex stycken hjärtstartare i de publika utrymmena.

Bromma Stockholm Airport har i och med det utsetts till Hjärtsäker zon enligt SIS, Swedish Standards Institute. Standarden är kvalitetssäkrad och har tagits fram tillsammans med bland andra Hjärt-Lungfonden och svenska HLR-rådet.

– Resenärerna på våra flygplatser ska kunna känna sig trygga. Vi har hjärtstartare utplacerade på hela Bromma flygplats så var du än är kan hjärt-lungräddning påbörjas inom 3 minuter. Ambitionen är att alla Swedavias medarbetare ska vara utbildade i hjärt-lungräddning och alla medarbetare som arbetar på flygplatsen ska känna till var närmsta hjärtstartare finns, säger Magnus Nilsson.

Varje år drabbas 10 000 svenskar av hjärtstopp utanför sjukhus, men bara drygt 600 överlever. Vid ett hjärtstopp är varje minut livsviktig. Med hjälp av tidig hjärt-lungräddning och en hjärtstartare inom tre minuter ökar överlevnadschansen till 75 procent.

För Hjärt-Lungfonden är det därför viktigt att Swedaviagår i bräschen för tryggare flygplatsmiljöer.

– När ett hjärtstopp inträffar är det livsviktigt att veta vad man kan göra och hur man ska agera. Varje sekund kan vara avgörande. Det är framförallt viktigt att snabbt ha tillgång till en hjärtstartare och starta hjärt-lungräddning. Det är glädjande att Swedavia tar hjärtstopp på stort allvar och gör sina flygplatser till en hjärtsäker plats för de tusentals resenärerna, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

En Hjärtsäker zon innebär att:

  • Det finns rutiner och beredskap för att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112
  • Det finns kompetens i hjärt-lungräddning så att hjälp omgående kan sättas in
  • All personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den
  • Behandling med hjärtstartare kan ske inom 180 sekunder
  • Hjärtstartaren är registrerad i Sveriges Hjärtstartarregister

För mera information, kontakta Swedavia pressjour, 010-10 90 100