Gå till innehåll

Dubbelt så många amerikanska turister till Stockholm

2016-03-24, kl. 08:00

Sedan 2010 har ett stort antal nya flygförbindelser mellan Stockholm och USA tillkommit. Under samma period har antalet amerikanska turister som anländer till Arlanda fördubblats från 160 000 till 320 000 per år. Tillväxten överträffar den genomsnittliga tillväxten av utländska turister. Totalt ankom över 2,5 miljoner utländska turister under 2015, en miljon fler än för fem år sedan.

Sedan 2010 har ett stort antal nya flygförbindelser mellan Stockholm och USA tillkommit. Under samma period har antalet amerikanska turister som anländer till Arlanda fördubblats från 160 000 till 320 000 per år. Tillväxten överträffar den genomsnittliga tillväxten av utländska turister. Totalt ankom över 2,5 miljoner utländska turister under 2015, en miljon fler än för fem år sedan. 

Sedan 2010 har antalet passagerare vid Stockholm Arlanda Airport vuxit med över sex miljoner. Drygt fem miljoner av dessa har tillkommit inom utrikestrafiken vilket motsvarar en tillväxt inom utrikestrafiken motsvarande 40 procent. En viktig förklaring till tillväxten är ett ökat privatresande och det är inte bara svenskar som reser. Till exempel har antalet amerikanska privatresenärer vid flygplatsen fördubblats i antal under de fem gångna åren, från 160 000 till 320 000. Fördubblingen har skett samtidigt som antalet utländska privatresenärer totalt blivit en miljon fler, en tillväxt motsvarande 73 procent.

- I takt med att alltfler direktdestinationer erbjuds till och från Sverige ser vi att de utländska besökarna ökar i antal. I det amerikanska exemplet är det faktiskt så att efterfrågan växer snabbare än utbudet. Detta trots att storskaliga flygbolagssatsningar inneburit att utbudet befinner sig på historiska nivåer, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport.

Tillväxten av antalet amerikanska privatresenärer till Sverige innebär att svensk ekonomi stärks. Under 2015 spenderade dessa resenärer i genomsnitt över 10 MSEK per dag vilket sammantaget innebär att drygt 4 miljarder kronor tillfördes svensk BNP. Omvandlat till arbetstillfällen innebär konsumtionen av de amerikanska privatresenärerna 5 000 arbetstillfällen i Sverige.

Under 2015 blev Stockholm Arlanda Airport utvald som en av tio flygplatser i världen att få möjligheten att införa US preclearance, något som bedöms kunna förenkla resandet mellan Sverige och USA ytterligare. Förhandlingar kring ett eventuellt införande pågår fortfarande mellan svenska och amerikanska myndigheter.

USA-förbindelser som erbjuds från Stockholm Arlanda Airport under sommaren 2016:

Stockholm – New York (SAS, Norwegian, Delta, United)
Stockholm – Chicago (SAS)
Stockholm – San Fransisco (Norwegian)
Stockholm – Las Angeles (SAS, Norwegian)
Stockholm – Fort Lauderdale (Norwegian)
Stockholm – Las Vegas (Norwegian)
Stockholm – Puerto Rico (Norwegian)