Gå till innehåll

Flygtrafiken ökade starkt under maj månad

2016-06-07, kl. 10:00

​3 569 000 resenärer och en ökning med 6 procent jämfört med förra året. Det är facit för passagerarstatistiken under maj månad på Swedavias tio flygplatser.

3 569 000 resenärer och en ökning med 6 procent jämfört med förra året. Det är facit för passagerarstatistiken under maj månad på Swedavias tio flygplatser.

Ökningen av passagerarantalet fördelar sig relativt sett jämnt mellan in- och ut-rikestrafiken. 1 269 000 personer flög inrikes, vilket var en ökning med 5 procent jämfört med maj 2015. Utrikesresenärerna var 6 procent fler i maj i år jämfört med förra året och var 2 300 000 till antalet.

Totalt har 15 314 000 personer flugit från Swedavias flygplatser under årets fem första månader. Också det är en ökning med 6 procent jämfört med samma period förra året.

Antalet landningar var under maj månad dryga 19 000 till antalet, en ökning med 4 procent jämfört med maj 2015.

Bland Swedavias tre största flygplatser var det Arlanda som under maj 2016 hade den största tillväxten, 7 procent (2 207 000). Resenärsantalet på Göteborg Landvetter uppgick till 569 000 (+3 procent) och på Bromma 237 000 (+2 procent).

De största procentuella ökningarna av flygresenärer återfinns dock i de sydöstra delarna av landet. På Ronneby Airport ökade passagerarantalet med 11 procent (22 000) jämfört med maj i fjol och på Visby Airport landade ökningen på 12 procent (41 000).

Att notera från maj månads trafikstatistik:

  • Utrikestrafiken på Stockholm Arlanda ökade med 8 procent under maj 2016 (1 721 000).
  • Malmö Airport har hittills i år ökat antalet passagerare med 9 procent jämfört med samma period förra året.
  • Tillväxten av flygresenärer är stark i sydöstra regionen, Visby ökade i maj med 12 procent, Ronneby med 11 procent.

Trafikstatistiken för Swedavias tio flygplatser finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.

För ytterligare kommentarer kontakta Swedavia Pressavdelning på telefon 010-10 90 100.