Gå till innehåll

Inrikestrafiken växte starkt i april

2016-05-12, kl. 09:00

Antalet flygresenärer på Swedavias flygplatser ökade under april månad i år jämfört med samma månad förra året. Inrikesresorna stod för den största ökningen.

Antalet flygresenärer på Swedavias flygplatser ökade under april månad i år jämfört med samma månad förra året. Inrikesresorna stod för den största ökningen.

1 225 000 personer flög inrikes under april 2016, vilket är en ökning med 7 procent jämfört med april i fjol. Utrikesresenärerna ökade med 2 procent under april i år jämfört med samma period förra året och landade på 1 964 000.

Totalt reste alltså 3 189 000 personer till eller från Swedavias flygplatser under april 2016 och den sammanlagda ökningen jämfört med april i fjol var 4 procent.

Hittills i år har 11 745 000 resenärer rest på någon av de tio flygplatserna. Det är 6 procent fler än motsvarande period 2015.

På de tre största flygplatserna Arlanda, Göteborg Landvetter och Bromma var det också inrikestrafiken som stod för de mest positiva siffrorna i april-statistiken. Där ökade antalet inrikesresenärer 7, 5 respektive 8 procent.

Även Malmö (10%), Ronneby (14%), Visby (11%) och Åre Östersund (20%) noterade stora ökningar av inrikesresenärer under perioden.

Antalet landningar i linjefart och charter på Swedavias flygplatser noterades under april månad till 18 700, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med 2015.

Att notera under april 2016:

  • Inrikesresenärerna ökade 7 procent och utrikesresenärerna 2 procent.
  • Inrikestrafiken växte även på de tre storflygplatserna Arlanda 7%, Göteborg Landvetter 5% och Bromma 8%.
  • Åre Östersund och Ronneby var de flygplatser som procentuellt ökade mest under april, 18 respektive 10 procent.

Trafikstatistiken för Swedavias tio flygplatser finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.