Gå till innehåll

JM Entreprenad bygger nytt driftområde på Arlanda

2016-04-18, kl. 09:00

JM Entreprenad har efter upphandling fått förtroendet att i generalentreprenad svara för ny- och ombyggnad av nytt driftområde på Arlanda flygplats.

JM Entreprenad har efter upphandling fått förtroendet att i generalentreprenad svara för ny- och ombyggnad av nytt driftområde på Arlanda flygplats.

Driftområdet är en av många delar i den utvecklingsplan för Stockholm Arlanda Airport som ska säkra möjligheten för Sveriges största flygplats att växa i takt med Sveriges behov av flygtillgänglighet.

Konkret omfattar utvecklingsplanen, utöver ett helt nytt miljöanpassat driftområde, bland annat en ny pir i Terminal 5 som är dimensionerad för att hantera större flygplan för långdistansdestinationer, utbyggd säkerhetskontroll liksom kommersiella ytor i samma terminal och terminalnära parkeringsplatser. Totalt under perioden 2014-2043 uppskattas investeringsvolymen för terminalutvecklingen till drygt 13 miljarder kronor.

Ett modernt, funktionellt och miljöanpassat driftområde ska bland annat hysa verkstad, garage, parkering, kontor för de verksamheter som sköter driften av Arlandas flygoperativa delar.

– Det nya driftområdet är en nyckel i framtidens Arlanda, inte bara för att det ska möjliggöra en effektiv flygoperation, men också för att det ska ge plats åt kommande utveckling av flygplatsen. Det är med stor tillförsikt som vi ser fram emot samarbetet med JM Entreprenad, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör på Stockholm Arlanda Airport.

– Swedavia har påbörjat en expansiv spännande resa som kommer att pågå under många år och det är mycket glädjande att JM Entreprenad får vara med och utveckla verksamheten på Arlanda, säger Peter Neuberg, vd för JM Entreprenad.

Entreprenaden omfattar en ombyggnad på 20 000 m2 samt nybyggnad av 13 hus med en total yta om 26 000 m2. Entreprenadområdets yta uppgår till 125 000 m2 där omfattande markberedning kommer att ske. Entreprenaden i sin helhet ska vara klar under 2018.

I tillägg till utvecklingen i terminal och på flygplatsområdet förändras också miljön i dess närhet. Nya och moderna kontorsfastigheter samt ytterligare hotell kommer att växa fram i anslutning till flygplatsen och skapa en levande stadsmiljö. Nästa steg i denna utvecklingsfas är etableringen av Sky City Office One, den kontorsbyggnad motsvarande 15 000 kvadratmeter som planeras allra närmast själva flygplatsen.


För ytterligare kommentarer kontakta Swedavia Pressavdelning på telefon 010-10 90 100.