Gå till innehåll

Kiruna Airport fortsatt bland världens bästa på att minska utsläpp

2016-07-04, kl. 12:33

Kiruna Airport är för femte året i rad en av världens ledande flygplatser på klimatarbete. Det är organisationen Airport Carbon Accreditation, ACA, som certifierat flygplatsen med högsta nivån enligt europeisk standard för sitt arbete med att reducera utsläpp av koldioxid.

Kiruna Airport är för femte året i rad en av världens ledande flygplatser på klimatarbete. Det är organisationen Airport Carbon Accreditation, ACA, som certifierat flygplatsen med högsta nivån enligt europeisk standard för sitt arbete med att reducera utsläpp av koldioxid.

– Detta verifierar det arbete som gjorts hittills men innebär inte att vi nu lutar oss tillbaka utan arbetet fortsätter och kommer kräva fortsatta insatser för att nå Swedavias långsikta mål om noll utsläpp av fossil koldioxid, säger Linda Tallmarker, miljöchef Kiruna Airport.

Certifieringen inom Airport Carbon Accreditation, är en europeisk standard för hur flygplatser hanterar sina koldioxidutsläpp och finns i fyra nivåer: 1. Kartläggning av utsläpp, 2. Minskning av utsläpp, 3. Optimering av utsläpp, 4. Klimatneutralt.

Att Kiruna Airport för femte året i rad når den högsta nivån av certifieringen innebär att Swedavia på flygplatsen är helt klimatneutralt avseende utsläpp från den egna verksamheten. Den högsta nivån är dessutom ett bevis på att Kiruna Airport arbetar aktivt med övriga företag på flygplatsen för att minska även deras CO2-utsläpp.

– ACA certifieringen är ett mätinstrument och ett arbetssätt som hjälper oss att nå målen men framförallt i det dagliga skapa rutiner och gemensamma arbetsätt. På Kiruna är det våra gemensamma insatser som ännu en gång tagit oss till denna certifiering och det ger oss även förutsättningar att vara en förebild inom hållbarhet. Det är inte minst intressant med de stora processer Kiruna står inför kopplat till stadsomvandlingen, avslutar Linda Tallmarker, miljöchef Kiruna Airport.

För närvarande är totalt 157 flygplatser i världen, både stora och små, certifierade på någon nivå enligt Airport Carbon Accreditation. 22 flygplatser uppfyller kraven i den högsta nivån, Neutralitet. Av dem är tio Swedavia-flygplatser.