Gå till innehåll

Klart för utbyggnad av Landvetters terminal

2016-06-17, kl. 10:00

Nu är utbyggnadsplanerna för terminalen på Landvetter flygplats klara att sätta i verket. Investeringar på 1,9 miljarder kronor behövs för att möta det växande antalet flygresenärer i Västsverige.

Nu är utbyggnadsplanerna för terminalen på Landvetter flygplats klara att sätta i verket. Investeringar på 1,9 miljarder kronor behövs för att möta det växande antalet flygresenärer i Västsverige.

Göteborg Landvetter Airport har haft en stadig tillväxt av flygresenärer de senaste 20 åren och en kraftig ökning på senare tid. Det har gjort att flygplatsen nått drygt 6 miljoner resenärer sju år tidigare än planerat. Kapaciteten i den 40 år gamla terminalen har på en rad punkter nu nått sin gräns.

– Vi jobbar tillsammans med övriga aktörer i regionen för att tillgodose behovet av flygtrafik. Utvecklingen går framåt men nu är det stundtals trångt i terminalen. Därför är det väldigt skönt att vi fått klartecken att börja bygga för att fortsätta vara Västsveriges internationella flygplats, säger Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter Airport.

Swedavias styrelse har tagit ett inriktningsbeslut om att fram till 2031 investera totalt 1,9 miljarder kronor för att Landvetter ska få kapacitet att ta emot åtta miljoner resenärer om året. Utbyggnaden kommer att ske i etapper. Större terminal, utbyggd ankomsthall, fler sorteringsfickor för avgående bagage, utbyggd säkerhetskontroll och bagagehotell är åtgärder som är planerade.

I en första etapp handlar det om projektering och en utbyggd ankomsthall som ska stå klar under nästa år, en beslutad investering om cirka 180 miljoner kronor.

Nästa steg blir en expansion av terminalen söderut. Den nya tillbyggnaden får tre nya så kallade bryggor där flygplan kan angöra för att ta ombord och släppa av passagerare. De nya bryggorna har möjlighet att separera flöden mellan ankommande och avresande och är också anpassade för större flygplansmodeller. Terminalexpansionen beräknas vara klar under 2020 och investeringen är beräknad till cirka 760 miljoner kronor.

– Behovet av ett Landvetter med större kapacitet är grundat i både en regional och en global utveckling – Västsverige växer med 15 000 invånare per år samtidigt som flygresandet i världen beräknas fördubblas de närmaste 15 åren. Ska regionen kunna möta utvecklingen och fortsatt ha en bra tillgänglighet till världen krävs att vi investerar för framtiden, säger Karl Wistrand, VD på Swedavia.

Förutom den utbyggda terminalen sker utveckling på flera områden på flygplatsområdet. Bland annat ska ett nytt hotell i anslutning till terminalen stå klart 2019 och en tåganslutning ska vara på plats 2026. Dessutom pågår exploateringen av Airport City som innebär att flygplatsområdet kommer att bli arbetsplats för drygt 10 000 människor i framtiden.