Gå till innehåll

Landvetters miljötillstånd begränsas

2016-04-28, kl. 12:14

Mark- och miljööverdomstolen ger Göteborg Landvetter Airport tillstånd till 90 000 rörelser, starter och landningar, per år i en dom som meddelades i dag. Därmed sänker domstolen antalet rörelser från 120 000 som angavs i miljötillståndet från mark- och miljödomstolen i juni 2015.

Mark- och miljööverdomstolen ger Göteborg Landvetter Airport tillstånd till 90 000 rörelser, starter och landningar, per år i en dom som meddelades i dag. Därmed sänker domstolen antalet rörelser från 120 000 som angavs i miljötillståndet från mark- och miljödomstolen i juni 2015.

– Det här är inte vad vi förväntat oss eller hoppats på. Det innebär att de långsiktiga ramarna för flygplatsens utveckling starkt begränsas och på sikt att Västsveriges behov av internationell tillgänglighet inte kan tillgodoses vilket påverkar hela regionens tillväxt, säger Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter Airport.

Göteborg Landvetter Airport har i dag cirka 70 000 rörelser och hade i tidigare miljötillstånd utrymme till 80 000. Efter sex års arbete och en ny ansökan gav mark- och miljödomstolen flygplatsen tillstånd till ansökta 120 000 rörelser i juni i fjol.

Efter att denna dom överklagats av Länsstyrelsen i Västra Götaland, Naturvårdsverket, Swedavia AB och boende kring flygplatsen meddelade Mark- och miljööverdomstolen idag sin dom. Förutom justeringen av antalet rörelser har Mark- och miljööverdomstolen också ändrat möjligheten för flygplan att efter start från Landvetters flygplats få lämna vissa fastställda flygvägar, så att detta får ske först när den beräknade bullernivån på marken understiger en maximal ljudnivå på 65 dB(A).

Enligt Swedavias prognos kommer flygplatsen att mellan 2015 och 2025 gå från cirka 5 miljoner passagerare till cirka 7,5 miljoner och samtidigt gå från cirka 70 000 rörelser till omkring 90 000 flygrörelser.

– Vi kommer nu att analysera domen i detalj för att få en tydlig bild av vad den innebär och ta ett väl grundat beslut hur vi ska gå vidare i frågan, säger Charlotte Ljunggren.