Gå till innehåll

Miljötillstånd för Kiruna Airport fastställt – säkrar långsiktiga utvecklingsmöjligheter för Malmfälten

2016-12-05, kl. 13:22

Kiruna Airports nya miljötillstånd har vunnit laga kraft. Miljötillståndet är en grundläggande förutsättning för verksamheten vid flygplatsen och säkrar tillgänglighet och tillväxt i regionen på lång sikt.

Kiruna Airports nya miljötillstånd har vunnit laga kraft. Miljötillståndet är en grundläggande förutsättning för verksamheten vid flygplatsen och säkrar tillgänglighet och tillväxt i regionen på lång sikt.

Domen om nytt miljötillstånd för Kiruna Airport har nu vunnit laga kraft. Den baseras på en genomarbetning av flygplatsens påverkan och miljökonsekvenser som bygger underlag för tillståndet och därmed en säkrad drift och verksamhet för Swedavia vid Kiruna Airport. Det nya miljötillståndet träder i kraft 1 januari 2017.

– Beslutet innebär att den positiva utvecklingen av resandet till och från Kiruna kan fortsätta öka och det därmed ger en trygg och hållbar grund för tillväxten i regionen som just nu står inför stora satsningar, framförallt här i Kiruna. Det känns därför glädjande att vi har detta säkerställt och därmed kan fokusera framåt, säger Andreas Fredriksson, flygplatschef Swedavia Kiruna Airport.

I och med det nya miljötillståndet har framförallt en omfördelning gjorts i befintliga rörelser där det nu ges ett större utrymme än tidigare att utveckla den kommersiella flygtrafiken. Det ger både reguljärtrafiken och charter möjligheter att möta marknadens efterfrågan. Till exempel för en besöksnäring i tillväxt är detta ett incitament och en plattform att investera vidare på.

Swedavia kommer i nästa steg att arbeta vidare med övrig verksamhet samt en ny masterplan och strategi för utvecklingen vid Kiruna Airport. I och med stadsomvandlingen blir flygplatsen en än mer självklar del av nya Kiruna med ett naturligt resecentra och en utvecklingsbar fastighet.

– Vi ser en stabil efterfrågan på resandet som en förutsättning för Kiruna och Malmfälten. Så vi kommer arbeta målinriktat vidare för att vara en vital del av den lokala tillväxten och miljötillståndet ger oss förutsättningarna för att kunna göra det, avslutar Andreas Fredriksson.

För mer information, kontakta flygplatschef Andreas Fredriksson 010-109 46 01 och miljöchef Kiruna Airport Linda Tallmarker 010-109 46 16.