Gå till innehåll

Ny flygplatschef för Kiruna Airport utsedd

2016-09-05, kl. 08:00

Swedavia har utsett Andreas Fredriksson till ny flygplatschef för Sveriges nordligast belägna flygplats, Kiruna Airport. Han har gedigen erfarenhet av ledarskap, affärsutveckling och produktionsmiljöer med höga krav på kvalitet och säkerhet. Andreas Fredriksson kommer närmast från LKAB:s teknik och affärsutveckling i Kiruna och tillträder 1 november.

Swedavia har utsett Andreas Fredriksson till ny flygplatschef för Kiruna Airport, Sveriges nordligast belägna flygplats.

Andreas Fredriksson har gedigen erfarenhet av ledarskap, affärsutveckling och produktionsmiljöer med höga krav på kvalitet och säkerhet. Han kommer närmast från LKAB:s teknik- och affärsutveckling i Kiruna och tillträder 1 november.

- Andreas Fredrikssons gedigna erfarenhet av strategiskt och operativt ledarskap samt bakgrund inom idé- och förbättringsarbete kommer att vara stora tillgångar i arbetet med att utveckla flygplatsen och tillgängligheten till och från regionen, säger Susanne Norman, direktör för regionala flygplatser inom Swedavia.

På senare år har Kiruna Airports betydelse ökat i samband med stadsflytt, gruvnäringens utveckling och en stadigt ökande besöksnäring. För att kunna tillgodose regionens efterfrågan jobbar Kiruna Airport bland annat för ett nytt miljötillstånd som möjliggör en högre andel linjeflyg och charter.

- Detta är i min värld ett av Kirunas mest spännande jobb, säger Andreas Fredriksson, tillträdande flygplatschef Kiruna Airport. Jag ser mycket fram emot att få fortsätta den positiva resa som flygplatsen har haft de senaste åren och att försöka hitta nya sätt för Kiruna att utvecklas som en viktig del av Norrbotten genom vår flygplats.

Andreas Fredriksson, som är bosatt i Kiruna, är för närvarande specialist inom teknik- och affärsutveckling med lång ledarvana från statligt ägda bolag. Han tillträder som flygplatschef 1 november.

För mera information, kontakta Swedavia Pressavdelning, telefon 010-10 90 100.