Gå till innehåll

Ny taxiparkering på Landvetter främjar miljöfordon

2016-06-08, kl. 13:19

Idag invigdes en ny taxiparkering på 5000 kvadratmeter på Göteborg Landvetter Airport. Bättre arbetsmiljö, mindre utsläpp och ett incitament för taxibolagen att byta till CO2-neutrala bilar är några av de önskade effekterna.

Idag invigdes en ny taxiparkering på 5000 kvadratmeter på Göteborg Landvetter Airport. Bättre arbetsmiljö, mindre utsläpp och ett incitament för taxibolagen att byta till CO2-neutrala bilar är några av de önskade effekterna.

– Vi jobbar på många plan för att vår verksamhet ska vara hållbar. På det här sättet hoppas vi tillsammans med taxibranschen och drivmedelsleverantörer kunna bidra till att även transporterna till och från flygplatsen blir mer hållbara, säger flygplatsdirektör Charlotte Ljunggren.

Varje dag hämtar cirka 1000 taxibilar upp kunder på Landvetter flygplats. 15 taxibolag, med cirka 1 400 bilar och det dubbla antalet chaufförer, har avtal med Swedavia att trafikera flygplatsen. Från och med i dag har taxibolagen en ny parkeringsplats som innebär en rad förbättringar, inte bara för taxibolagen och chaufförerna men också för miljön.

Taxiparkeringen används av bolagen i väntan på att kunder ska hämtas upp vid terminalen. Genom ett nytt digitalt system kallas bilarna från olika bolag fram till nya körningar i tur och ordning, oavsett var de står på parkeringen. Vid den gamla taxiparkeringen fick bilarna stå på kö, vilket medförde en mängd starter och stopp för bilarna. Med det nya systemet undviks detta, vilket väsentligt förbättrar arbetsmiljön för förarna. Dessutom minskar utsläppen från fordonen.

Med det nya framkallningssystemet kommer de mest miljövänliga fordonen att premieras och få förtur i kön. CO2-neutrala fordon som drivs på el eller med biogas kommer att kallas fram före andra taxibilar. Sedan 2012 ska alla taxibilar med avtal att köra på Landvetter vara miljöbilar enligt Vägtrafikskattelagens definition. Det nya systemet bidrar till att bolagen får incitament att uppgradera sin flotta med fler CO2-neutrala fordon, eftersom dessa får förtur i kön och ger chans till fler kunder.

Tillgängligheten till förnybara bränslen för taxibilarna är mycket god. I anslutning till den nya taxiparkeringen har Vattenfall en snabbladdare för bilar och i närheten har även Fordonsgas en tankstation.