Gå till innehåll

Överenskommelse om US preclearance på Stockholm Arlanda Airport

2016-11-04, kl. 11:30

På fredagen tecknade svenska regeringen och USA ett bilateralt avtal om införande av amerikansk gränskontroll på Stockholm Arlanda Airport. Swedavia undertecknade i anslutning till detta en avsiktsförklaring med US Customs and Border Protection, CBP, om hur denna funktion ska hanteras på flygplatsen.

På fredagen tecknade svenska regeringen och USA ett bilateralt avtal om införande av amerikansk gränskontroll på Stockholm Arlanda Airport.

Swedavia undertecknade i anslutning till detta en avsiktsförklaring med US Customs and Border Protection, CBP, om hur denna funktion ska hanteras på flygplatsen.

- USA är Sveriges viktigaste handelspartner efter Storbritannien. Det känns väldigt bra att en överenskommelse med CBP nu är klar. I väntan på ett kommande riksdagsbeslut går vi vidare med förberedelserna. Målet är att ett beslut om en större investering i US preclearanceanläggningen ska kunna fattas så snart den juridiska prövningen är färdig sommaren 2018, säger Karl Wistrand, koncernchef Swedavia.

År 2015 valdes Stockholm Arlanda Airport, som en av tio flygplatser i världen, ut av amerikanska myndigheter att få möjlighet att införa amerikansk gränskontroll på svensk mark inför avresa. Dagens avsiktsförkaring innebär att en anläggning kan byggas så fort den juridiska prövningen att anpassa US preclearance till svensk lagstiftning avslutas och riksdagen gett sitt godkännande. Swedavia går nu vidare i nästa förberedande steg genom att genomföra projektering och förbereda upphandling av den kommande anläggningen.

- Avtalet mellan Sverige och USA kommer att gynna svensk tillgänglighet. Resandet mellan länderna har ökat starkt de senaste åren, till över 600 000 resenärer, och ett införande av US preclearance får en starkt positiv påverkan på både utländska investeringar och svensk besöksnäring, säger Karl Wistrand.

Under 2015 reste cirka 1,1 miljoner passagerare mellan Sverige och USA varav 60 procent valde direktförbindelser. Resandeutvecklingen under senare år har präglats av ett ökat privatresande i båda riktningar. Den förväntade resandeutvecklingen vid införande av US preclearance bedöms samtidigt skapa omkring 280 nya arbetstillfällen i svensk ekonomi. Ett slutligt införande av US preclearance förutsätter godkännande i riksdagen liksom ytterligare investeringar i färdigställandet av anläggningen.

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2016 kl. 11.00 CET.