Gå till innehåll

Påven landar på Malmö Airport – men begränsad insyn för allmänheten

2016-10-18, kl. 08:30

Påve Franciskus besök i Malmö blir den största händelsen på Malmö Airport på många år. Många journalister väntas till flygplatsen för att kunna ta bilder när påven välkomnas av statsminister Stefan Löfven. För allmänheten finns dock ingen möjlighet att se påven på det avspärrade flygplatsområdet.

Påve Franciskus besök i Malmö blir den största händelsen på Malmö Airport på många år.

Många journalister väntas till flygplatsen för att kunna ta bilder när påven välkomnas av statsminister Stefan Löfven. För allmänheten finns dock ingen möjlighet att se påven på det avspärrade flygplatsområdet.

– Det här är en stor satsning och väldigt många inblandade. Vi är samtidigt stolta att påven väljer att flyga till Malmö Airport, säger flygplatsdirektör Peter Weinhandl.

Intresset är stort inför påvens besök i Skåne. Det är första gången sedan 1989 som en påve besöker Sverige. För Malmö Airport är det ett av de största projekten i modern tid.Samordningen med flera olika myndigheter har pågått i flera månader.

När påven landar tas han emot av bland andra statsminister Stefan Löfven och ärkebiskop Antje Jackélen ackompanjerade av militär musikkår och hedersvakt. Cirka 70 internationellt inbjudna journalister kommer att följa med påven på flygplanet till Malmö Airport där drygt 40 svenska journalister väntar.

Flygtrafiken stängs tillfälligt av under Påvens ankomst till Malmö Airport men får endast begränsad påverkan.

– Vi avråder allmänheten från att åka ut till Malmö Airport för att försöka få en glimt av påve Franciskus. Av säkerhetsskäl hålls ceremonin avskilt inne på flygplatsen och påven lämnar sedan flygplatsområdet direkt i bil utan möjlighet att visa upp sig, säger Peter Weinhandl.

De som ska resa till och från Malmö Airport under de aktuella tidpunkterna ombeds att noga planera sin resa och vara ute i god tid. Det finns nämligen risk för tillfälliga stopp i vägtrafiken till och från flygplatsen. Detta gäller även för väg E65 till Malmö och väg 108 till Lund. Observera att det även kan få en viss påverkan på busstrafik, tillgänglighet till parkeringar samt övrig verksamhet på flygplatsen vid tidpunkten kring påveflygets ankomst och avgång.

Flygplatsens parkeringsområden är öppna som vanligt under hela påvebesöket.

Påve Franciskus besök i Sverige genomförs för att uppmärksamma 500-årsminnet av reformationen. Både den svenska och katolska kyrkan i Sverige har bjudit in påven. Efter att ha tagits emot på Malmö Airport möter påven sedan i Lund delar av den svenska kungafamiljen. Därefter kommer påve Franciskus att medverka i en ekumenisk gudstjänst i Lunds domkyrka för inbjudna gäster.

 Inte heller vid påvens tillbakaresa från Malmö Airport finns det av säkerhetsskäl någon möjlighet för allmänheten att ta del av påvebesöket.

För mera information, kontakta Swedavia pressjour: 010-10 90 100